Bế mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 10/3, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X đã kết thúc tốt đẹp. Kỳ họp thông qua 13 nghị quyết chuyên đề và các nghị quyết về công tác cán bộ.
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đánh giá cao tinh thần tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và chất lượng của các đại biểu. Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan UBND đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình nghiêm túc các ý kiến thảo luận của đại biểu. Các nghị quyết lần này tác động đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu công tác năm 2023 và có nội dung cho các giai đoạn và có định hướng hàng chục năm sau, là cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh.

Do đó, để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và tình hình thực tiễn để chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội…

Các đại biểu HĐND dự họp biểu quyết thông qua 13 nghị quyết chuyên đề và các nghị quyết về công tác cán bộ.

Các đại biểu HĐND dự họp biểu quyết thông qua 13 nghị quyết chuyên đề và các nghị quyết về công tác cán bộ.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết. Ngoài ra, để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2023, đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn, các địa phương khẩn trương rà soát chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp và gửi tài liệu kịp thời đến các ban HĐND thẩm tra theo quy định. Thường trực HĐND, các ban HĐND chủ động phối hợp, khảo sát để phục vụ thẩm tra./.

Xem thêm