Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12

Chiều 12/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng và tiến hành bế mạc.

Chiều 12/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng và tiến hành bế mạc.

AF2A0037ep.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du phát biểu tại hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị.
Sau phần thảo luận, hội nghị nghe Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành giải trình, tiếp thu và đề ra giải pháp thực hiện trong công tác điều hành của UBND tỉnh và các chỉ tiêu còn hạn chế của các ngành trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã quyết nghị thông qua các báo cáo: Công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; kiểm điểm hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) từ đầu nhiệm kỳ đến nay và tình hình tư tưởng, dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo kết luận 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến nay.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của Chấp hành và chỉ đạo tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh các văn bản, báo cáo. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2018, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành tập trung rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết năm và nghị quyết nhiệm kỳ đã đề ra, đồng thời có biện pháp quyết liệt để tổ chức thực  hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 và cả nhiệm kỳ. Tập trung cụ thể hóa và thực hiện nghiêm các trọng tâm mà nghị quyết Đại hội và Ban Chấp hành đã đề ra. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tham nhũng. Tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận Trung ương (Khoái XII).

Trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đề nghị cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động rà soát, quy hoạch, sắp xếp cán bộ; bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, có bản lĩnh vững vàng, có năng lực, có ý tứ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động, kịp thời tham mưu, báo cáo xin ý kiến cấp ủy đối với những nội dung với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng khi cần thiết./.

Văn Lạ - Việt Bắc

Xem thêm