Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 14

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Như tin đã đưa, tiếp tục chương trình làm việc, chiều 05/12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 14 làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc.
Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm.

Sau khi tiếp tục hoàn thành thảo luận tại tổ, đại biểu làm việc tại hội trường, nghe Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm rõ một số nội dung được nhiều ý kiến đại biểu thảo luận tại tổ quan tâm. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số nội dung về các nhóm vấn đề thu ngân sách; quy hoạch đầu tư trong thời gian tới; việc đấu giá quyền sử dụng đất…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu những vấn đề cần quan tâm về công tác cán bộ; hoạt động tập huấn, đào tạo sau đại học nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ; việc cán bộ, công chức, viên chức rời biên chế ra ngoài làm kinh tế và việc chủ động tuyển dụng ngay với các vị trí khuyết khi đủ điều kiện…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sau khi tiếp thu các nội dung đại biểu thảo luận đóng góp, Hội nghị biểu quyết thông qua các kết luận thực hiện 04 nghị quyết chuyên đề (gồm: Nghị quyết số 15-NQ/TU về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 16-NQ/TU về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 17-NQ/TU về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021 -2025; Nghị quyết số 18-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030); Nghị quyết nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII), và các nội dung quan trọng khác…

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung đề ra với 56 lượt ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tham gia thảo luận. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến này và giao UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện văn bản trình HĐND tỉnh thông qua để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 cho thấy, nơi nào người đứng đầu chỉ đạo quyết liệt thì kết quả thực hiện rất cao và rõ nét. Do vậy công tác cán bộ rất quan trọng. Đồng chí lưu ý lãnh đạo các sở, ngành nhận thức rõ về vai trò, nhiệm vụ của mình, từ đó phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cần nghiêm túc hơn trong việc đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 và mục tiêu năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 và mục tiêu năm 2024.

BCH Đảng bộ tỉnh ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các cấp, ngành, sự ủng hộ của doanh nghiệp, Nhân dân trong việc đồng hành cùng tỉnh hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Thời gian còn lại của năm không còn nhiều, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thủ trưởng các đơn vị, địa phương nỗ lực bám sát cơ sở, tăng cường lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Xác định rõ mục tiêu, tư tưởng, tránh tâm lý dao động, chần chừ, trông chờ điều chuyển, không quyết liệt thực hiện nhiệm vụ.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Điều chỉnh các kế hoạch, quy hoạch, chương trình, đề án để phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc hội, kế hoạch đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.
Đổi mới cách giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới, “trao cần câu, không trao con cá”; tăng cường trao đổi, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương việc tạo sinh kế cho người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số.

Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu; tổ chức tuyển dụng hết số biên chế giáo viên theo chỉ tiêu được giao. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân. Thực hiện tốt các công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, giải quyết việc làm. Xây dựng nông thôn mới thực chất, không chạy theo thành tích. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng; quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Tăng cường thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể làm tốt công tác dân vận ở cơ sở. UBND các cấp đổi mới phương thức, lề lối làm việc; quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2024. Nâng cao năng lực hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; chăm lo cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, sau hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần làm việc và thành quả công tác năm 2023, làm tốt công tác phối hợp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị lần này./.

Xem thêm