Bế mạc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Đồn năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sau hơn 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Đồn năm 2023 đã hoàn thành các nội dung đề ra và tiến hành bế mạc vào sáng nay (26/10).
Quang cảnh lễ Bế mạc.

Quang cảnh lễ Bế mạc.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Các đại biểu dự Bế mạc.

Các đại biểu dự Bế mạc.

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Đồn năm 2023 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ", thực hiện các nội dung: Diễn tập vận hành cơ chế; Diễn tập thực binh xử lý tình huống, diễn tập thực binh bắn chiến đấu…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phát biểu bế mạc.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh khẳng định: Thông qua cuộc diễn tập của huyện Chợ Đồn đã góp phần nâng cao thêm một bước năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và năng lực tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện Chợ Đồn đối với việc xây dựng và hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ địa phương.

Cuộc diễn tập cũng là bước kiểm tra, đánh giá trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng xử trí các tình huống của cấp ủy đảng, chính quyền và từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong huyện…

Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Chợ Đồn cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện những vấn đề còn hạn chế thông qua diễn tập; coi trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và địa phương về công tác quốc phòng – quân sự địa phương của đội ngũ cán bộ cơ quan Quân sự, Công an và các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong toàn huyện…

Tiếp tục coi trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh và Ban chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp.

Sau khi kết thúc diễn tập, chú trọng làm tốt công tác thu hồi văn kiện, tài liệu, vũ khí trang bị…, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyên truyền bảo đảm nâng cao ý thức cho toàn dân về công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, bảo đảm yếu tố giữ bí mật nội dung diễn tập; giải quyết tốt những vướng mắc phát sinh. Nhanh chóng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm còn lại của địa phương đã được xác định trong năm 2023...

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 20 cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Đồn năm 2023.

Đồng chí Hà Đức Tiến, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Đồn trao Giấy khen cho các tập thể.

Đồng chí Hà Đức Tiến, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Đồn trao Giấy khen cho các tập thể.

Đồng chí Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn trao Giấy khen cho các cá nhân.

Đồng chí Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn trao Giấy khen cho các cá nhân.

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Giấy khen cho các cá nhân.

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Giấy khen cho các cá nhân.

UBND huyện Chợ Đồn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Chợ Đồn và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Đồn năm 2023./.

Xem thêm