Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K14

Sáng 30/11, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên chính K14, năm 2019.

Sáng 30/11, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên chính K14, năm 2019.

Trong thời gian hơn 03 tháng, các học viên là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được cập nhật 17 chuyên đề về kiến thức quản lý nhà nước và những kỹ năng cơ bản để  thực thi công vụ; ngoài ra các học viên được nghiên cứu thực tế tại huyện Bạch Thông; tham quan và chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới tại xã Phương Linh (Bạch Thông).

Kết quả, 100% học viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi bưỡng ngạch chuyên viên chính. Thông qua khóa học, các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm vận dụng có hiệu quả vào công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình; nâng cao năng lực công tác của cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng tốt các yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong giai đoạn hiện nay./.

Nông Vui

Xem thêm