Bế giảng Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 22/11, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương K.2, K.3 năm 2023.
Quang cảnh Lễ bế giảng.

Quang cảnh Lễ bế giảng.

Trong năm 2023, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hai lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng (K.2 và K.3) với tổng số 154 học viên. Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên được tiếp thu hệ thống kiến thức chung về lãnh đạo, quản lý với 08 chuyên đề gồm: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp phòng; văn hóa lãnh đạo quản lý; kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cấp phòng; kỹ năng phân công, kiểm tra, giám sát công việc; kỹ năng áp dụng pháp luật; kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp; kỹ năng đánh giá thực thi công vụ.

Các học viên có kết quả học tập tốt được nhà trường khen thưởng.

Các học viên có kết quả học tập tốt được nhà trường khen thưởng.

Kết quả, 154 học viên của cả hai lớp bồi dưỡng đều hoàn thành khóa học với kết quả học tập đạt khá, giỏi. Trên cơ sở kết quả học tập và rèn luyện của các học viên, nhà trường đã cấp chứng chỉ cho 154 học viên và khen thưởng 15 học viên có thành tích tốt./.

Xem thêm