BCH Đảng bộ huyện Pác Nặm triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Ngày 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2022, tình hình kinh tế của huyện được duy trì, phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất đạt trên 666,35/654 tỷ đồng, đạt 101,9% mục tiêu nghị quyết, tăng 6,97% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đạt 22 triệu đồng/người/năm, đạt 84,6% kế hoạch , bằng 103% so với cùng kỳ.

Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ước đạt trên 4.500ha, bằng 102% kế hoạch, sản lượng thu hoạch ước đạt trên 19.700 tấn; lương thực bình quân đầu người ước đạt 540kg/người/năm; trồng rừng đạt 405,35/340ha, đạt 119,22% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 180/174 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; y tế, giáo dục được đảm bảo; an ninh - quốc phòng được giữ vững...

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, huyện phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu như: Tổng giá trị sản xuất đạt 700 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 11 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/năm. Diện tích trồng rừng đạt 258ha. Số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn huyện đạt 11 tiêu chí; xã Bộc Bố đạt chuẩn nông thôn mới; có 12 thôn đạt tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% trở lên.../.

Thanh Hảo