BCH Đảng bộ huyện Ngân Sơn tổng kết công tác năm 2022

Ngày 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) đánh giá kết quả công tác năm 2022, ban hành nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác. 

Các đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14
Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2022 huyện có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, như: Tổng sản lượng lương thực có hạt, trồng rừng, diện tích đất ruộng, soi bãi canh tác đạt giá trị 100 triệu đồng/ha/năm, số hợp tác xã thành lập mới…

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; các lĩnh vực văn hoá, thông tin, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố... 

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022 vẫn còn hạn chế như: Một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chậm; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp; tình trạng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, môi trường, khai thác khoáng sản trái pháp luật còn xảy ra; công tác khắc phục diện tích trồng rừng không thành rừng, tỷ lệ tiêm phòng gia súc chưa đạt kế hoạch... 

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với 16 chỉ tiêu chủ yếu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2023./.

Đình Văn 

Xem thêm