BCĐ giảm nghèo Trung ương kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo tại Bắc Kạn

Sáng 10/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, do đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Sáng 10/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, do đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND một số huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng huy động vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 của Bắc Kạn được trên 1.092 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư Chương trình 135 là hơn 408,1 tỷ đồng; Chương trình 30a là hơn 406,2 tỷ đồng; vốn sự nghiệp hơn 278,2 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn bố trí thực hiện cho các chính sách giảm nghèo là trên 2.445 tỷ đồng.

Từ nguồn lực đầu tư trên, tỉnh đã triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo thu được những kết quả đáng ghi nhận. Nếu như năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là trên 29%, tỷ lệ hộ cận nghèo gần 13%, thì đến năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,57% và 11,33% hộ cận nghèo. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2019 giảm 9,83% (bình quân mỗi năm giảm 2,46%), đạt mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2019 của tỉnh Bắc Kạn cũng phù hợp với mục tiêu của Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững cả nước (giảm 1 - 1,5% tỷ lệ hộ nghèo, riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm). Kết quả rà soát đánh giá huyện nghèo giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã có huyện Ba Bể thoát nghèo và bổ sung huyện Ngân Sơn thuộc danh sách huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Những kết quả đạt được từ công tác giảm nghèo của tỉnh những năm qua cho thấy các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các chương trình, dự án và việc lồng ghép các nguồn lực đã tác động rất lớn trong việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thật bền vững, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới, khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp…

Tỉnh Bắc Kạn đề nghị Chính phủ sớm ban hành Đề án tổng thể phát phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2030 áp dụng với vùng lõi nghèo nhất, trong đó quy định các tiêu chí cụ thể để xác định rõ vùng miền núi. Từ đó có chính sách, cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp đầu tư thúc đẩy kinh tế - xã hội nhằm thu hẹp dần khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng. Xem xét tích hợp các chính sách, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế trong Chương trình 30a, Chương trình 135 nhằm tập trung nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho các xã nghèo, hộ nghèo có khả năng thoát nghèo bền vững; đồng thời giao cho một cơ quan chủ quản quản lý, điều hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương để đảm bảo thực hiện được mục tiêu của Chương trình. Xem xét có chính sách hỗ trợ các hộ khá, hộ trung bình tham gia nhóm hộ phát triển sản xuất trong các mô hình phát triển sản xuất; có chính sách hỗ trợ hộ mới thoát nghèo để đảm bảo tính bền vững. Xem xét nâng mức cho vay đối với hộ nghèo để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở từ 25 triệu đồng/hộ (tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ) lên mức 40 triệu đồng/hộ cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Bộ Tài Chính- Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Đỗ Hoàng Tuấn Anh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Bắc Kạn trong công tác giảm nghèo và kết quả công tác giảm nghèo của tỉnh. Đồng chí ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ để xem xét điều chỉnh các chính sách giảm nghèo phù hợp./.

Việt Bắc

Xem thêm