BCĐ Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn bàn một số vấn đề trọng tâm về chuyển đổi số năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 14/12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp để thông qua dự thảo báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số năm 2023 và thống nhất việc đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số năm 2024.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh và đại diện một số sở, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về những nội dung như: Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án ưu tiên chuyển đổi số năm 2023 và xây dựng danh mục nhiệm vụ, dự án ưu tiên chuyển đổi số năm 2024; kết quả thực hiện Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 20/8/2023 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) của tỉnh; một số kết quả trong công tác chuyển đổi số của tỉnh năm 2023 và dự kiến đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số năm 2024.

Nội dung thảo luận tập trung vào việc phân tích những kết quả đạt được và hạn chế, khó khăn cũng như dự kiến lựa chọn danh mục nhiệm vụ, chuyển đổi số năm 2024 theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, ưu tiên số 1 là các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp; phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; hoạt động cải cách hành chính; hạ tầng dùng chung, an toàn thông tin và Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên số 2 là các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số chuyển tiếp từ năm 2023. Ưu tiên số 3 là các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các sở, ngành chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu, khẩn trương phối hợp chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo báo cáo về tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số năm 2023, đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số năm 2024 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí chỉ đạo ngành chuyên môn chủ động rà soát, kịp thời tham mưu để có đủ thông tin, số liệu để chứng minh phục vụ việc chấm điểm chuyển đổi số của tỉnh. Chú ý rút kinh nghiệm, không để mất điểm chỉ số chuyển đổi số một cách đáng tiếc do thiếu chuẩn bị, thẩm định và tham mưu chưa kịp thời.

Về vấn đề giải ngân vốn, tỉnh giao Sở Tài chính linh hoạt tham mưu phân cấp cho các sở, ngành, tránh ách tắc nguồn lực. Các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển đổi số, thực hiện tốt chế độ báo cáo, cung cấp thông tin đầy đủ. Chú ý tính hiệu quả của những dự án chuyển đổi số, chú ý tính kết nối, liên thông để tăng cường hiệu quả. Những dự án chưa được nhập dữ liệu thì phải bổ sung, nhập dữ liệu ngay…/.

Xem thêm