Bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Quán triệt tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tại những cuộc họp quan trọng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều nhấn mạnh yêu cầu các ban ngành, đơn vị, địa phương, người đứng đầu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Năm 2023, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển; khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời trên nhiều lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nỗ lực, quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm đã đề ra, kết quả tỉnh có 23/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo dự ước giảm 2,76%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh còn 06 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Thu ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn. Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp, việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giảm sâu so với cùng kỳ. Tiến độ hoàn thành mục tiêu các xã về đích nông thôn mới chưa đạt yêu cầu đề ra. Số lượng đảng viên kết nạp không đạt chỉ tiêu giao…

Năm 2024 được xác định là năm đặc biệt quan trọng, quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đây là năm được dự báo tiếp tục có không ít khó khăn, thách thức như: Tình hình quốc tế có nhiều yếu tố bất ổn do xung đột tại một số quốc gia; nền kinh tế toàn cầu chậm phục hồi sau đại dịch Covid-19. Vấn đề giải quyết việc làm đứng trước nhiều khó khăn. Thị trường bất động sản trầm lắng và chưa có dấu hiệu phục hồi. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình MTQG có thể tiếp tục là “điểm nghẽn”, kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế. Giá nguyên, nhiên, vật liệu biến động, chi phí sản xuất tăng. Một số quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, nhà ở và kinh doanh bất động sản, đấu thầu, quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý vốn của Nhà nước còn thiếu thống nhất...

Bên cạnh đó, một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa thực sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, thiếu linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Công tác phối hợp giữa các ngành cấp tỉnh, giữa các ngành cấp tỉnh với các huyện, thành phố còn tình trạng đùn đẩy, nhất là trong giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ có lúc, có nơi chưa nghiêm...

Từ những kết quả đạt được của năm 2023, những khó khăn, thách thức đặt ra trong năm 2024, phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh và dự triển khai nhiệm vụ của các ngành, đơn vị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đặc biệt nhấn mạnh: Kết quả của những tháng đầu năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo đà thắng lợi để các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng chí yêu cầu thủ trưởng các ban, sở ngành, địa phương phát huy vai trò, tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu để triển khai lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch công tác năm 2024 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. "Tránh tình trạng đầu năm phát biểu thì đầy quyết tâm, song không bắt tay vào thực hiện ngay, khi hết năm kiểm lại mới thấy kết quả không đạt yêu cầu đề ra"…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các đơn vị cần tiếp tục rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cũng như kế hoạch năm đã đề ra. Đối với những chỉ tiêu khó, cần có biện pháp cụ thể, quyết liệt, có lộ trình để thực hiện, hoàn thành. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, còn vướng mắc, nảy sinh từ thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dứt điểm. Giao việc xong cần kiểm tra, giám sát thường xuyên, theo dõi kết quả đến cùng.

Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chuyên đề công tác năm là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra”. Với khí thế quyết tâm và sự vào cuộc chủ động ngay từ những ngày đầu năm, tin rằng việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả mới, góp phần đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh./.

Xem thêm