Bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông, vận tải

Thời gian qua, ngành Giao thông vận tải luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trong hoạt động vận tải cũng như thi công các dự án đường giao thông nhằm tránh ảnh hưởng và tác động trực tiếp tới môi trường sống của người dân và cảnh quan thiên nhiên ngoài phạm vi thi công.

Việc đăng kiểm xe cơ giới xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mới được đưa vào sử dụng góp phần BVMT.
Việc đăng kiểm xe cơ giới xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mới được đưa vào sử dụng góp phần BVMT.

Ông Dương Ngọc Thuyết, Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: Trong hoạt động vận tải, ngành đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc chú trọng công tác đăng kiểm xe cơ giới xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mới được đưa vào sử dụng. Triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về lĩnh vực BVMT đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, khuyến khích các chủ phương tiện đầu tư phương tiện mới, phương tiện sử dụng tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường.

Đối với hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông, ngành chỉ đạo cho các đơn vị ủy thác đại diện chủ đầu tư thực hiện nghiêm những nội dung quy định pháp luật về BVMT trong thi công xây dựng công trình. Cụ thể, các chủ đầu tư trong thi công xây dựng công trình phải lập kế hoạch quản lý và BVMT trên cơ sở chương trình quản lý môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc kế hoạch BVMT đã được cấp có thẩm quyền xác nhận.

Tổ chức kiểm tra, giám sát các nhà thầu tuân thủ các quy định về BVMT trong thi công xây dựng công trình. Kiên quyết đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo yêu cầu về BVMT khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định về BVMT trong thi công xây dựng công trình hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng. Đồng thời, bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về BVMT để kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện kế hoạch quản lý về BVMT và các quy định về BVMT trong thi công xây dựng...

Công ty Cổ phần Hồng Hà thực hiện tưới nước trong quá trình thi công nhằm hạn chế tối đa bụi phát tán ra môi trường xung quanh.
Công ty Cổ phần Hồng Hà thực hiện tưới nước trong quá trình thi công nhằm hạn chế tối đa bụi phát tán ra môi trường xung quanh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Chủ đầu tư Dự án Xây dựng đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể cho biết: Trong quá trình thi công dự án, đại diện chủ đầu tư luôn nêu cao trách nhiệm BVMT theo quy định. Ngoài ra, trên cơ sở các biện pháp BVMT đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch BVMT đã được cấp có thẩm quyền xác nhận, chủ đầu tư cũng chủ động bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch quản lý và BVMT trong quá trình thi công xây dựng.

Có mặt tại gói thầu số 15, đoạn từ Km0-Km7+400 do liên danh ba nhà thầu là Công ty Cổ phần Hồng Hà, Công ty TNHH Huy Hoàn, Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Mê Linh đảm nhận thi công thực hiện khá tốt công tác BVMT trong hoạt động thi công, các nhà thầu đã lập và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về BVMT. Việc lập và thực hiện các biện pháp BVMT là căn cứ để nhà thầu triển khai trên thực tế an toàn và hiệu quả, cũng đánh giá được tính tuân thủ pháp luật của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Anh Đỗ Chính Liêm, cán bộ phụ trách tổ chức thi công của Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Mê Linh cho biết: Thực hiện kế hoạch quản lý và BVMT và các quy định về BVMT trong quá trình thi công gói thầu, Công ty bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về BVMT; xây dựng và thực hiện nội quy, quy định về BVMT trong thi công xây dựng công trình; tổ chức lập, trình chủ dự án chấp thuận các giải pháp kỹ thuật, biện pháp BVMT trong thi công xây dựng công trình; tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các nội quy, quy trình, biện pháp BVMT cho cán bộ, công nhân, người lao động và các đối tượng có liên quan trên công trường; thường xuyên dùng xe tưới nước trên công trường nhằm đảm bảo hạn chế tối đa bụi phát tán ra môi trường xung quanh…/.

Quý Đôn

Xem thêm