Bảo đảm chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả

Để bảo đảm chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tỉnh ưu tiên bố trí chi đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phòng, chống dịch bệnh.

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và hoàn tất thủ tục thanh, quyết toán góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chi ngân sách (Ảnh: Thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể).
Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và hoàn tất thủ tục thanh, quyết toán góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chi ngân sách (Ảnh: Thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022, các cấp, các ngành đã triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thiết thực hiện trong năm. Đồng thời, chủ động dự báo các công việc sẽ phát sinh, bố trí hợp lý kinh phí để chi cho các nhiệm vụ được giao.

Tỉnh tích cực huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư cho nông nghiệp nông thôn, nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư để bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt; quyết liệt thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm ước đạt 2.273 tỷ đồng, bằng 34,4% so với dự toán giao đầu năm (6.605 tỷ đồng). Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 232,6 tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán giao (Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp ước đạt 39%, nguồn thu tiền sử dụng đất ước đạt 40,6%; nguồn thu xổ số kiến thiết ước đạt 23,5%; nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn vay lại của Chính phủ) ước đạt 78,6%).

Chi thường xuyên ước đạt 1.637,7 tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán giao đầu năm. Theo đánh giá của UBND tỉnh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn này chủ yếu thực hiện chi lương và các chế độ, chính sách cho con người. Về cơ bản, chi thường xuyên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Tuy nhiên, đối với chi Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả giải ngân đạt thấp, ước đạt 401,6 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán giao. Nguyên nhân được xác định là do vốn năm 2022 chủ yếu bố trí cho các dự án khởi công mới nên các chủ đầu tư mới thực hiện các bước tổ chức lựa chọn nhà thầu, chưa có khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn. Hoặc do một số nhiệm vụ chi đang tiến hành các bước chuẩn bị thực hiện, chưa đủ điều kiện thanh toán.

Đối với nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, tính đến ngày 10/6 đã phân bổ hơn 6,4 tỷ đồng/40,674 tỷ đồng dự toán đầu năm, chủ yếu ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách khác.

Để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Trong đó, chú trọng quản lý điều hành chi ngân sách chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước.

Các chủ đầu tư có trách nhiệm nâng cao năng lực quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bảo đảm không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và hoàn thành đúng thời gian quy định; đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tập trung giải quyết các vướng mắc để xử lý dứt điểm các khoản dư tạm ứng quá hạn, khẩn trương nộp ngân sách khoản kinh phí thanh toán vượt giá trị quyết toán và thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng thời hạn.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án. Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chi để có phương án phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí chưa giao chi tiết từ đầu năm. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích./.

H.V

Xem thêm