Báo Bắc Kạn sẽ cung cấp báo in tại 25 điểm phục vụ thông tin công cộng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Kể từ số báo thứ Tư, ngày 17/01/2024, Báo Bắc Kạn sẽ cung cấp báo in tại 25 điểm bưu điện văn hóa xã thuộc 07 huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, vai trò, nội dung thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Báo Bắc Kạn sẽ cung cấp báo in phục vụ nhu cầu của bạn đọc tại 25 điểm phục vụ thông tin công cộng (điểm bưu điện văn hóa xã) của 07 huyện, mỗi điểm 05 tờ báo/kỳ xuất bản. Kinh phí thực hiện từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

Các điểm phục vụ thông tin công cộng tại các xã được cung cấp Báo Bắc Kạn được thực hiện theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn, gồm các xã: Lương Thượng, Kim Hỷ, Sơn Thành, Cư Lễ, Quang Phong, Xuân Dương, Trần Phú, Văn Vũ (huyện Na Rì); Vi Hương, Lục Bình (huyện Bạch Thông); Hiệp Lực (huyện Ngân Sơn); Nam Mẫu, Yến Dương, Đồng Phúc (huyện Ba Bể); Bằng Phúc, Yên Phong (huyện Chợ Đồn); Yên Hân, Yên Cư, Thanh Mai (huyện Chợ Mới); Nghiên Loan, Cổ Linh, Giáo Hiệu, Bằng Thành, Công Bằng, Nhạn Môn (huyện Pác Nặm)./.

Xem thêm