Báo Bắc Kạn hỗ trợ làm đường nông thôn mới tại xã Đại Sảo