Ban Tuyên giáo Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Sáng 22/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu địa phương để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Sáng 22/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu địa phương để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức triển khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới và ứng phó với tác động của đại dịch Covid- 19; kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công việc được thông suốt, không bị gián đoạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội để triển khai công việc (tổ chức các hội nghị, họp, hội thảo, giao ban bằng hình thức trực tuyến; lập các nhóm Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, điều hành công việc...); từ đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra cũng như những nhiệm vụ đột xuất.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid- 19; thông tin tuyên truyền kịp thời về Hội nghị Trung ương 12; Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Các hoạt động đối nội, đội ngoại của Đảng, Nhà nước. Chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp; chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước…

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc tuyên truyền nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến chưa được thường xuyên, chưa tạo được sức lan tỏa trong xã hội. Một số địa phương, nhất là ở cơ sở, tính chiến đấu của công tác tuyên truyền miệng chưa sắc bén. Việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nhất là những vấn đề phức tạp nhạy cảm phát sinh ở cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet đã được triển khai mạnh hơn trước, nhưng chưa được sâu rộng…

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí- xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội. Đổi mới tham mưu, đưa công tác khoa giáo theo hướng gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đơn vị. Đổi mới công tác tuyên giáo, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới…

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác 6 tháng đầu năm. Đưa ra những giải pháp để hoạt động công tác Tuyên giáo trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu ngành Tuyên giáo các cấp tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Tuyên truyền trên các lĩnh vực để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những bức xúc của Nhân dân. Phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc đóng góp dự thảo văn kiện của Đảng từ cấp cơ sở đến Trung ương…/.

Nông Vui

Xem thêm