Ban Tổ chức Trung ương giám sát chuyên đề công tác cán bộ tại Bắc Kạn

Trong các ngày 14, 15/7, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trần Văn Túy- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát chuyên đề công tác cán bộ năm 2020 tại Bắc Kạn.

Trong các ngày 14, 15/7, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trần Văn Túy- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát chuyên đề công tác cán bộ năm 2020 tại Bắc Kạn.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Túy- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận cuộc giám sát
Đồng chí Trần Văn Túy- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận.


Báo cáo với Đoàn giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn khẳng định: Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác cán bộ, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án về công tác cán bộ. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp tinh gọn hơn, chức năng của các cơ quan được rà soát, điều chỉnh, bổ sung rõ ràng, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp… Công tác cán bộ có những chuyển biến tích cực như: Quy trình thực hiện các khâu trong công tác cán bộ được đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, khách quan, cạnh tranh lành mạnh và công bằng; chất lượng phong cách làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức các cấp được nâng lên rõ rệt; cơ cấu tỷ lệ lãnh đạo quản lý với chuyên viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đội ngũ nhân viên phục vụ được điều chỉnh phù hợp hơn; biên chế được quản lý chặt chẽ, việc tinh giản biên chế được quan tâm thực hiện… Thông qua triển khai các giải pháp toàn diện, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Bắc Kạn có sự chuyển tiếp vững vàng qua các thế hệ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý từng thời kỳ.

Sau 2 ngày thực hiện giám sát tại Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và một số đơn vị, sở, ngành liên quan về công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Trần Văn Túy- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn giám sát kết luận: Các báo cáo được tỉnh Bắc Kạn chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu, đi sâu vào vấn đề quan tâm. Qua giám sát cho thấy, công tác phổ biến quy định của Trung ương được thực hiện đầy đủ. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định của Đảng, được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác bổ nhiệm rất sáng tạo, đúng theo quy định. Công tác kiểm tra, xử lý kịp thời nhất quán ít sai sót. Đồng chí đề nghị Bắc Kạn cần chủ động thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tích cực khắc phục hạn chế về nghiệp vụ, quản lý hồ sơ, đảm bảo các hồ sơ đều đạt yêu cầu./.
 

Phan Quý

Xem thêm