Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn

Chiều 06/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức họp duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Chiều 06/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức họp duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn ảnh 1

Các đại biểu tham dự cuộc họp cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn khóa VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến như: Cần đánh giá kỹ hơn về những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ đó đề ra giải pháp khắc phục một cách hiệu quả các mặt còn hạn chế. Thành phố Bắc Kạn có lợi thế hơn so với các địa phương khác về nguồn lực đất đai và con người nên cần có giải pháp nhằm khai thác hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn cần có giải pháp cụ thể để thúc đẩy dịch vụ, sản xuất công nghiệp; phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại III, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị loại II. Bên cạnh đó, có giải pháp để nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị; tăng cường cải cách hành chính; phát triển nông nghiệp hàng hóa...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn khóa VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thành phố Bắc Kạn cần xác định chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, hướng tới xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp. Quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch hai bên bờ sông Cầu thật tốt để làm trục phát triển kinh tế - xã hội lâu dài. Đồng thời, xây dựng cơ chế phù hợp và làm tốt công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư. Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Hoàng Vũ

Xem thêm