Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá

BBK - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (Ban QLDA) có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã đảm bảo đạt chuẩn.

Xem thêm