Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 05/01, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 1

Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về đầu tư, môi trường, quy hoạch - xây dựng, doanh nghiệp, lao động đối với các KCN, doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh. Chất lượng dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp trong KCN cũng được quan tâm thực hiện. Trong năm, thu hút được 01 dự án đầu tư mới; kêu gọi được 05 doanh nghiệp tài trợ cho 03 đồ án quy hoạch cho khu công nghiệp, làm lợi cho ngân sách nhà nước hơn 6 tỷ đồng và kêu gọi được nhiều nhà đầu tư đăng ký đầu tư các dự án thứ cấp vào khu công nghiệp.

Về kết quả hoạt động của các dự án trong khu công nghiệp, sản lượng các mặt hàng sản xuất gồm: Gỗ ván dán 114.273m3; thực phẩm chế biến từ mơ, gừng, kiệu, củ cải 1.650 tấn; bột đá thạch anh 8.558 tấn; chiết nạp gas hơn 1.000 tấn; đồ gỗ dùng một lần (dao, thìa...) 33.000.000 sản phẩm. Tổng doanh thu đạt 1.054 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch; giá trị xuất khẩu đạt gần 38 triệu đô la Mỹ, đạt 109% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước hơn 30 tỷ đồng, đạt 105% so với năm 2022. Số lao động làm việc tại các khu công nghiệp là hơn 1.000 người. Các chế độ chính sách cho người lao động ngày càng được thực hiện tốt…

Năm 2023, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đôn đốc các nhà máy đã tạm dừng hoạt động tái đầu tư, thực hiện sản xuất. Tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm việc thu hồi 17,7ha đất của Công ty Kim Sơn tại Khu Công nghiệp Thanh Bình để thu hút đầu tư. Phối hợp triển khai dự án giải phóng mặt bằng và san nền tạo mặt bằng thu hút đầu tư phần diện tích còn lại của Khu Công nghiệp Thanh Bình.

Thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình và hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp khu công nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về nhu cầu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất và giải pháp phát triển nguồn nhân lực lao động…/.

Xem thêm