Ban QLDAĐTXD công trình giao thông “về đích” giải ngân ấn tượng

0:00 / 0:00
0:00

Bài 2:   Nỗ lực vượt khó giải ngân đạt 100% kế hoạch

Năm 2022, tuy khó khăn chồng chất với sự tác động của tình hình dịch bệnh, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, biến động giá cả nhiên liệu, vật liệu… Thế nhưng, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban QLDAĐTXD tỉnh đã về đích, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giải ngân 09/10 dự án.

Ban QLDAĐTXD hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 giải ngân 09/10 dự án.

Ban QLDAĐTXD hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 giải ngân 09/10 dự án.

Năm 2022, là giai đoạn đầu thực hiện đầu tư công trung hạn, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án triển khai đồng loạt, mất nhiều thời gian. Trong khi nguồn vốn giao trong năm rất lớn (hơn 1.400 tỷ đồng), vượt quá nhu cầu nên áp lực lớn cho quá trình triển khai.

Xác định rõ nhiệm vụ chính trị tỉnh giao về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gồm: Tập trung hoàn thành đường Quốc lộ 3 mới từ Chợ Mới đến thành phố Bắc Kạn và đường từ thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là khai thác du lịch hồ Ba Bể”. Ngay từ đầu năm, Ban đã chủ động thực hiện công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết cho từng dự án, tập trung mọi nguồn lực bám sát kế hoạch đã đề ra.

Năm 2022, Ban làm chủ đầu tư và nhận ủy thác QLDA 10 công trình/dự án (gồm 06 dự án do Ban làm chủ đầu tư, 02 dự án nhận ủy thác QLDA và được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư của 02 dự án). Để triển khai các dự án theo kế hoạch, đảm bảo về mặt tiến độ, Ban QLDAĐTXD chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung làm tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, theo đó chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, Hội đồng bồi thường GPMB các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác GPMB đảm bảo thời gian khởi công công trình. Về công tác đấu thầu, trong năm qua Ban thực hiện hoàn thành lựa chọn nhà thầu cho tổng số 112 gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng và chỉ định thầu với tổng giá gói thầu là 875,424 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 873,423 tỷ đồng.

Ban QLDAĐTXD thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác giám sát tại các dự án nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Ban QLDAĐTXD thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác giám sát tại các dự án nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Công tác quản lý thi công thường xuyên được Ban QLDAĐTXD chỉ đạo cho các phòng chuyên môn tăng cường bám sát trên công trường các dự án để giám sát, chỉ đạo các nhà thầu thực hiện đúng theo quy trình, quy phạm và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ các dự án. Đồng thời, tăng cường thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường,… Trong năm 2022, thi công hoàn thành 02 dự án, đó là đầu tư xây dựng các khu dân cư đồng bào Mông, giai đoạn 2 và tuyến ĐT254 - Lũng Noong, thuộc dự án LRAMP kế hoạch năm thứ 4.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban QLDAĐTXD công trình giao thông tỉnh cho biết: Năm 2022, Ban được giao giải ngân tổng vốn là 1.400,6 tỷ đồng (trong đó, vốn kéo dài năm 2021 là 13,8 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao năm 2022 là 1.386,8 tỷ đồng). Kết quả giải ngân đến 04/01/2023 là 625,3 tỷ đồng; số vốn đề nghị kéo dài sang năm 2023 là 628,6 tỷ đồng; điều chỉnh giảm 2,5 tỷ đồng do cấp vượt so với nhu cầu; số vốn cấp thừa từ dự án đồng bào Mông là 1,2 tỷ đồng; số vốn còn lại 143 tỷ đồng Ban phấn đấu đến 31/01/2023 giải ngân đạt 100%. Bên cạnh đó, đã thực hiện quyết toán 04 dự án/công trình được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành gồm 02 công trình thuộc dự án LRAMP năm thứ 3 (tuyến đường Yên Nhuận - Đại Sảo và tuyến Huyền Tụng - Mỹ Thanh); dự án Xây dựng công trình vượt dòng phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo giao thông trên tuyến đường ĐT.258B đoạn tuyến Km36+00 - Km65+450; dự án Cải tạo, nâng cấp QL.3B (giai đoạn 1, vốn NSTW)./. Hết

Xem thêm