Ban hành quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Ngày 27/11, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Y tế quản lý các cơ sở sản xuất nước đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

UBND các huyện, thành phố thực hiện quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống không thuộc quản lý của cấp tỉnh và cấp huyện, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2019./.

Hồng Hạnh

Xem thêm