Xưởng sản xuất bỏ hoang, vì sao không thu hồi đất?

Xưởng sản xuất bỏ hoang, vì sao không thu hồi đất?

BBK - Tại xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông có một xưởng sản xuất dong riềng của một doanh nghiệp dựng lên hàng chục năm nay nhưng không hoạt động sản xuất, trong khi địa phương đang cần phần diện tích đất này để xây dựng công trình sinh hoạt cộng đồng.