Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến

Sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021; triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn; Ma Từ Đông Điền- Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: 06 tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của nền kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động Nhân dân. Tích cực triển khai học tập, quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở 03 loại hình cơ sở tiếp tục được quan tâm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc triển khai một số nhiệm vụ công việc phải điều chỉnh, giãn, hoãn tiến độ thực hiện so với chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác dự báo, nắm tình hình, phối hợp giải quyết các vấn đề nổi lên trong Nhân dân có nơi chưa kịp thời, nhất là công tác nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của đoàn viên, hội viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sự phối hợp giữa một số cơ quan, tổ chức trong công tác dân vận chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; có nơi vẫn còn xem nhẹ công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm, phương pháp công tác dân vận trong một bộ phận cán bộ, công chức, người đứng đầu chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm 06 cuối năm: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; chương trình công tác năm 2021; tiến hành công tác kiểm tra thực hiện công tác dân vận theo kế hoạch đạt hiệu quả cao. Tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân, trọng tâm là tình hình cuộc sống của Nhân dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh trong Nhân dân. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, đơn thư của công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài…

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài- Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Ban Dân vận các thành ủy, tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp gắn thực hiện công tác dân vận với các nhiệm vụ chủ yếu của địa phương, đơn vị. Có giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận đã đề ra, trong đó đặc biệt chú ý đến nội dung  "Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; thăm nắm tình hình, tư tưởng, đời sống của Nhân dân, công nhân tại các doanh nghiệp, vùng dịch bệnh diễn biến phức tạp; tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc hướng đến thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội./.

Xuân Nghiệp - Văn Lạ

Xem thêm