Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 28/12, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm, các cấp Hội tổ chức phát động thi đua, ký giao ước thi đua, lấy phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” làm nòng cốt gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua chung của cả nước, của tỉnh.

Cấp tỉnh phối hợp tổ chức 04 hội nghị với 226 người tham gia, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; một số vấn đề về già hóa dân số; triển khai một số nhiệm vụ của Hội; quán triệt triển khai Kết luận 58/KL-TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động Hội Người cao tuổi Việt Nam; vai trò của người cao tuổi trong xây dựng nông thôn mới. Các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức được 299 lớp tập huấn, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về phát triển kinh tế - xã hội... với 6.706 người tham gia.

Để duy trì các hoạt động công tác Hội, hiện nay 108/108 Hội cấp cơ sở có quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi với tổng số quỹ hơn 3,1 tỷ đồng.

Các cấp Hội đã duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình câu lạc bộ, hiện nay toàn tỉnh có 227 câu lạc bộ, với hơn 6.300 người tham gia. Các câu lạc bộ luôn tổ chức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và tham gia giao lưu nhân các ngày lễ lớn…

Dịp này, 03 tập thể và 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội do đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" và công tác Hội năm 2023.

Dịp này, 03 tập thể và 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội do đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" và công tác Hội năm 2023.

Hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Nhân dân. Toàn tỉnh có 1.211 người cao tuổi đang đảm nhiệm các chức vụ của các tổ chức chính trị xã hội ở khu dân cư; có 619 người cao tuổi là đại biểu người có uy tín.

Các cấp Hội tích cực vận động hội viên thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, thống nhất thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, gồm: Triển khai, tổ chức tuyên truyền Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ đã thành lập và tiếp tục thành lập mới các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, TDTT, dưỡng sinh ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi; tổ chức thực hiện các hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”...

Nhiều tập thể, cá nhân được Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn tặng Giấy khen do có nhiều thành tích trong công tác Hội trong năm 2023.

Nhiều tập thể, cá nhân được Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn tặng Giấy khen do có nhiều thành tích trong công tác Hội trong năm 2023.

Nhân dịp này, 03 tập thể và 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" và công tác Hội năm 2023; nhiều tập thể, cá nhân được Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn tặng Giấy khen do có nhiều thành tích trong công tác Hội trong năm 2023.../.

Xem thêm