Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

Ngày 15/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp sơ kết hoạt động Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm ảnh 1
Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng ưu đãi được cấp trên giao, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả hoạt động cụ thể: Công tác củng cố, kiện toàn thành viên Ban đại diện HĐQT các cấp; tổ chức các phiên họp định kỳ của Ban đại diện HĐQT các cấp; triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và của Ban đại diện HĐQT cùng cấp. Tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các giải pháp theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại văn bản 1349/NHCS-TDNN để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19. Lũy kế đến hết tháng 6 năm 2021, toàn Chi nhánh đã thực hiện gia hạn nợ đối với các hộ vay đến hạn gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 là 1.661 hộ vay vốn, với số tiền là 44.887 triệu đồng.

Đối với công tác tín dụng, tổng nguồn vốn là 2.300.226 triệu đồng, tăng 88.606 triệu đồng so với 31/12/2020, tốc độ tăng trưởng 4,01%. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm: 481.106 triệu đồng, cho 9.947 hộ vay vốn, tăng so với cùng kỳ năm 2020 là 101.337 triệu đồng. Tổng dư nợ quá hạn, dư nợ khoanh: 5.874 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng so với 31/12/2020, tỷ lệ 0,26%. Tỷ lệ thu nợ đến hạn toàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt 89,39%. Nợ đến hạn 200.857 triệu đồng, thu nợ thực tế 179.545 triệu đồng, phát sinh gia hạn nợ 18.116 triệu đồng, phát sinh nợ quá hạn 2.291 triệu đồng.

Bên cạnh đó, còn gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nên một số nước cấm nhập cảnh lao động nên việc triển khai cho vay xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn; dịch viên da nổi cục trên trâu, bò; dịch tả lợn châu Phi nên nhiều hộ thuộc đối tượng vay vốn của NHCSXH chưa mạnh dạn vay vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ không đạt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết phiên họp lần thứ II (mục tiêu đề ra hoàn thành từ 90% trở lên, thực hiện hoàn thành được 88,38%. Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV chưa ổn định, tổ hoạt động tốt giảm, tổ hoạt trung bình, yếu kém tăng so với đầu năm. Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tại một số xã chưa thực hiện nghiêm túc việc giám sát phiên giao dịch, hoạt động giao dịch của NHCSXH và tham dự giao ban tại điểm giao dịch.

Phát biểu tại phiên họp đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Khẩn trương kiện toàn Ban đại diện các cấp; triển khai hiệu quả việc cho vay theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23; các hội hướng dẫn hộ vay vốn sản xuất hướng đến việc sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách tín dụng đến bà con nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; đôn đốc xử lý các món nợ quá hạn; tập trung rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét cho vay, hoàn thiện hồ sơ gửi NHCSXH để giải ngân nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của Nhân dân./.

Bích Ngọc

Xem thêm