Ban CHQS Na Rì tổ chức thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020

Sáng 23/7, Ban CHQS huyện Na Rì tổ chức thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Dự thi có 26 thí sinh là trợ lý chính trị Ban CHQS huyện, chính trị viên, chính trị viên Phó Ban CHQS của 17 xã, thị trấn.

Sáng 23/7, Ban CHQS huyện Na Rì tổ chức thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Dự thi có 26 thí sinh là trợ lý chính trị Ban CHQS huyện, chính trị viên, chính trị viên Phó Ban CHQS của 17 xã, thị trấn.

cho các thi sinh xuất sắc
Ban tổ chức trao giải cho các thi sinh xuất sắc tại cuộc thi.

Cuộc thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị và kết quả công tác giáo dục chính trị; đồng thời rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị trong thời gian qua. Từ đó giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm được chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy chính trị trong thời gian tới.

Nội dung thi gồm các phần: Soạn bài giảng chính trị; thực hành giảng bài chính trị và thi nhận thức. Kết thúc các phần thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba cho các thi sinh.

Đây là dịp để đội ngũ cán bộ chính trị đơn vị bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác giảng dạy chính trị; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, quân đội… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” trong tình hình mới.

Tùng Vân
 

Xem thêm