Ban Chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tỉnh Bắc Kạn họp tổng kết công tác năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 22/12, Ban Chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, dưới dự chủ trì của các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo, Ban Chỉ đạo đã triển khai nội dung tổng kết theo định kỳ thông qua việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời, thống nhất lựa chọn nội dung tổng kết 04 chuyên đề chuyên sâu giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì tổ chức; hình thức thực hiện thông qua khảo sát, tổ chức các hội nghị quán triệt văn bản, tổ chức hội thảo, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.

Ban Chỉ đạo thường xuyên quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ triển khai, nghiên cứu giải pháp tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận những vấn đề quan trọng nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện sơ kết, tổng kết các lĩnh vực theo kế hoạch thường xuyên định kỳ, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết được 22 văn bản của Trung ương và 12 văn bản của tỉnh

Tuy nhiên, việc tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết… của Trung ương, của tỉnh chủ yếu bằng văn bản, chưa khảo sát đánh giá, không tổ chức được các hội nghị, hội thảo nên việc đánh giá chưa có chiều sâu. Trong quá trình tổng kết thực tiễn, những vấn đề mới đặt ra, những kiến nghị, đề xuất về nội dung, giải pháp thực hiện để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo trong thời gian tiếp theo còn ít.

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; góp ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thực hiện công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận năm 2024.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tỉnh đánh giá cao sự tích cực của các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh: Mục tiêu cốt lõi của công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận năm 2024 là phục vụ xây dựng Nghị quyết Đại hội XIII của tỉnh. Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo cần rà soát, lựa chọn các nội dung để tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phù hợp, hiệu quả./.

Xem thêm