Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia sơ kết công tác 06 đầu năm


Ngày 26/7/2018, Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 06 đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  các thành viên Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh.
6 tháng đầu năm 2018, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban chỉ đạo 138, 389 Quốc gia về phòng chống tội phạm ngay từ những ngay đầu năm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt đã chủ động tham gia thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá của đất nước. Tham mưu cho các cấp lãnh đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách mang tính chiến lược về công tác phòng chống tội phạm. Bộ Công an ban hành điện số 205/ĐK - HT chỉ đạo các nhiệm vụ công tác trọng tâm để tập trung các biện pháp, giải pháp giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên tại một số địa phương xảy ra tình trạng người dân bị kích động, tụ tập đông người, đập phá tài sản tại tru sở cơ quan Nhà nước, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự.
Kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm 0,17% số vụ phạm pháp hình sự. Tỷ lệ điều tra phá án hình sự đạt 79,5%; hầu hết các vụ án đặc biệt đều được khẩn trương điều tra làm rõ; khám phá và điều tra khám phá án tội phạm tham nhũng, chức vụ, ma tuý, môi trường nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2017.
Công tác truyền thông, phòng chống tội phạm được triển khai mạnh mẽ, tông khắp, tăng cả tần suất, thời lượng nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, tạo được lòng tin và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân.


Ngày 26/7/2018, Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 06 đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  các thành viên Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh.
6 tháng đầu năm 2018, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban chỉ đạo 138, 389 Quốc gia về phòng chống tội phạm ngay từ những ngay đầu năm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt đã chủ động tham gia thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá của đất nước. Tham mưu cho các cấp lãnh đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách mang tính chiến lược về công tác phòng chống tội phạm. Bộ Công an ban hành điện số 205/ĐK - HT chỉ đạo các nhiệm vụ công tác trọng tâm để tập trung các biện pháp, giải pháp giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên tại một số địa phương xảy ra tình trạng người dân bị kích động, tụ tập đông người, đập phá tài sản tại tru sở cơ quan Nhà nước, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự.
Kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm 0,17% số vụ phạm pháp hình sự. Tỷ lệ điều tra phá án hình sự đạt 79,5%; hầu hết các vụ án đặc biệt đều được khẩn trương điều tra làm rõ; khám phá và điều tra khám phá án tội phạm tham nhũng, chức vụ, ma tuý, môi trường nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2017.
Công tác truyền thông, phòng chống tội phạm được triển khai mạnh mẽ, tông khắp, tăng cả tần suất, thời lượng nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, tạo được lòng tin và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân.

dfdg
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống tội phạm còn nhiều tồn tại, hạn chế như tình hình hoạt động của các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, một số nới còn để tội phạm gây rối trật tự công cộng, có vụ phạm tội xảy ra kéo dài nhưng chậm giải quyết; Việc tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm, kiện toàn Ban chỉ đạo, phê duyệt triển khai các đề án các bộ, ngành, địa phương còn chậm; Quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên một số lĩnh vực còn nhiều sơ hở, bất cập để tội phạm lợi dụng hoạt động; thiếu kinh phí, phương tiện phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm…
Tại Hội nghị các đại biểu đại diện các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả…
Phát kết kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao các bộ, ban, ngành địa phương đã có nhiều cố gắng nỗ lực thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm. Phó Thủ tướng yêu cầu: Ban Chỉ đạo 138, 389, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm; xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm; lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, lĩnh vực nổi lên để chủ động tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành kế hoạch, giải pháp đấu tranh; phối hợp tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, chủ động phòng ngừa tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng, không để tội phạm lộng hành hoặc lợi dụng hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; xử lý nghiêm các vụ việc đã phát hiện, tránh kéo dài gây dư luận xấu trong xã hội; mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm ma tuý, tội phạm công nghệ cao; xây dựng kế hoạch và thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát liên ngành về tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm năm 2018 và phương hướng chương trình công tác năm 2019…/.
                                                Phan Quý

Xem thêm