Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khai mạc Hội nghị lần thứ 20

Sáng 14/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 20 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Sáng 14/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 20 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mac hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mac hội nghị

Các đồng chí: Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả đạt được trên các mặt công tác là khá toàn diện. GRDP của tỉnh ước đạt 3.345 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 87.000 tấn, bằng 100% kế hoạch và toàn tỉnh trồng được 5.626ha rừng, đạt 95% kế hoạch.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 594 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục có sự khởi sắc với 14 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, số vốn đăng ký 1.413 tỷ đồng. Có thêm 16 hợp tác xã và 33 doanh nghiệp được thành lập mới. Công tác hỗ trợ, quảng bá, tiêu thụ các sản nông sản cho các hợp tác xã được quan tâm.

Các cấp, ngành tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ kịp thời theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Công tác y tế được duy trì thực hiện hiện tốt. Ngành giáo dục nỗ lực hoàn thành chương trình giảng dạy cho học sinh các cấp và tích cực chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học năm 2020, triển khai chương trình sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 1...

Công tác xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo chế độ, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội được quan tâm triển khai có hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai toàn diện công tác quốc phòng, quân sự điạ phương, làm tốt công tác giao nhận quân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh thực hiện.

Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ. Việc củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được hiện thường xuyên, theo quy định gắn với công tác nhân sự đại hội đảng các cấp. Đến nay, toàn Đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội điểm cấp huyện. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn đảm bảo đúng theo quy định, không gây ra xáo trộn lớn về chính trị - xã hội; chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan được đảm bảo.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên việc thực hiện các nhiệm phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh gặp nhiều khó khăn, có nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu 6 tháng đầu năm đạt thấp so với kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu về kinh tế như: GRDP đạt 43%, thu ngân sách đạt gần 41% kế hoạch, chi ngân sách đạt 39% kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 17% kế hoạch năm; cải cách hành chính có xu hướng giảm…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ báo cáo và từ thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị mình để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình 6 tháng đầu năm; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, những vấn đề nổi cộm mới phát sinh cần tập trung giải quyết. Đồng thời, phân tích, dự báo tình hình trong thời gian tới để từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, quan trọng, có tính khả thi để khắc phục những hạn chế, yếu kém thời gian qua, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Hồng Hạnh

Xem thêm