Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đánh giá kết quả công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.
Đồng chí Dương Văn Tuyến, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Tuyến, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm phát biểu tại Hội nghị.

Từ đầu năm 2023, huyện Pác Nặm đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát với thực tiễn, đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Đến nay các mặt công tác đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn các chương trình MTQG thực hiện bảo đảm đúng quy định, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Cụ thể: Trong 34 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đến nay có 29/34 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao như: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 721 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng 8,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 11,3 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch, tăng 23,8% so với cùng kỳ; lương thực bình quân đầu người đạt 500kg/người/năm, đạt 100% kế hoạch; chuyển đổi diện tích canh tác lúa, ngô kém hiệu quả sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao đạt 61,21ha, bằng 122% kế hoạch; trồng rừng đạt 684ha, bằng 265% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 210 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch, tăng 16,6% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 52,42% xuống còn 49,74% (giảm 2,68%).

Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được chú trọng quan tâm thực hiện tốt. Kết nạp đảng viên mới đạt 106% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư được triển khai nghiêm túc góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Hệ thống dân vận từ huyện đến xã tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.

Hội nghị tập trung thảo luận, để ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp để thực hiện trong thời gian tới, như: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 772 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 15 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm. Sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 500kg/người/năm. Thực hiện chuyển đổi diện tích canh tác lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao tăng thêm 50ha. Phát triển mới diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên đạt 50ha. Phát triển mới diện tích cây trồng có lợi thế, cây trồng có giá trị kinh tế đạt 200ha. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 4% trở lên. Duy trì tạo việc làm cho 1.300 lao động trở lên, trong đó tạo việc làm mới cho 450 lao động trở lên. Kết nạp đảng viên mới 90 đảng viên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Tuyến, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế dẫn đến một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch đề ra như: Các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, thu nhập bình quân đầu người, kiềm chế và giảm tai nạn giao thông... Một số các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện chưa thật sự hữu hiệu, chưa phát huy hiệu quả như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình MTQG, vốn đầu tư công còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra cần có có sự đồng lòng của toàn Đảng bộ, sự vào cuộc của tất cả các ngành, sự phối hợp ủng hộ của quần chúng nhân dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chủ động, tích cực hơn nữa rà soát đối với ngành, lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách, đề ra những giải pháp, biện pháp thiết thực để khắc phục hạn chế đã chỉ ra và tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn trong năm 2024./.

Xem thêm