Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngân Sơn triển khai nhiệm vụ công tác quý II

Ngày 07/4, huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11 (mở rộng) đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022. Đến dự có đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022; thành lập các đoàn kiểm tra tại các xã, thị trấn về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và một số công tác khác… Tập trung chỉ đạo triển khai công tác sản xuất nông - lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng, công tác cải cách hành chính; làm tốt công tác xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản; công tác quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 trên địa bàn...

đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, cây lúa xuân cấy được hơn 163ha, đạt 96,97% kế hoạch; cây ngô 576ha, đạt 71% kế hoạch; cây nguyên liệu thuốc lá trồng được 695,1ha/700ha, đạt 99,3% kế hoạch. Tổng đàn gia súc hiện có gần 11.600 con, đạt 75% kế hoạch. Công tác phòng, chống đói rét cho đàn gia súc được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên, do thời tiết rét đậm, rét hại nên toàn huyện có 98 con gia súc chết rét. Công tác trồng rừng năm 2022, kế hoạch giao 500ha hiện nay người dân đã thực hiện gần 150ha.

Huyện thường xuyên chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động của các công ty, doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản. Trong quý I, không xảy ra hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Thu ngân sách trên địa bàn lũy kế từ đầu năm gần 2,4 tỷ đồng, đạt 10,43% kế hoạch. 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Ngân Sơn cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Chỉ tiêu về kinh tế còn chậm so với kế hoạch; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn ma túy còn tiềm ẩn phức tạp; tổng đàn gia súc, gia cầm, diện tích trồng cây nguyên liệu thuốc lá không đạt theo kế hoạch giao…

Huyện Ngân Sơn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II như: Chỉ đạo sản xuất và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa; tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi; tổ chức triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc. Chuẩn bị các điều kiện cho công tác trồng rừng theo đúng tiến độ; tăng cường kiểm tra xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép. Chuẩn bị tốt điều kiện để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; sắp xếp thứ tự ưu tiên các danh mục dự án để triển khai ngay khi được giao vốn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, các công trình trọng điểm. Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn theo thẩm quyền...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Ngân Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện Ngân Sơn cần chủ động khắc phục khó khăn và có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách; chủ động và có giải pháp thực hiện tốt nhất việc giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, nhất là nguồn vốn đầu tư công trung hạn được phê duyệt và phân bổ cho địa phương./.

Đình Văn

Xem thêm