Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đánh giá kết quả công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể phát biểu kết luận Hội nghị.

Năm 2023, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ nhìn chung các mặt công tác trên địa bàn huyện Ba Bể tiếp tục được duy trì đạt những kết quả tích cực. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện ổn định. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo, các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được quan tâm triển khai thực hiện; một số diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế; công tác trồng rừng vượt chỉ tiêu kế hoạch. Các chương trình MTQG được chỉ đạo quyết liệt. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch Ba Bể được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên. Huyện đã thực hiện đạt 24/38 chỉ tiêu nghị quyết.

Đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15.

Đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15.

Diện tích cây lương thực có hạt thực hiện được trên 6.320ha, đạt 101,5% kế hoạch; cây bí xanh thơm trồng được 185ha, đạt 123% kế hoạch; cây dong riềng 129ha, đạt 86,58% kế hoạch; khoai lang 80ha, đạt 161% kế hoạch; diện tích cây chè hiện có 659ha, đạt 99,9%; diện tích cây hồng không hạt 312ha, đạt 84,4% kế hoạch; diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha là 276ha, đạt 60% kế hoạch. Tổng diện tích trồng rừng thực hiện được 640ha, đạt 148% kế hoạch...

Đại biểu nêu ý kiến thảo luận làm rõ thêm một số nội dung, số liệu trong dự thảo báo cáo tổng kết năm 2023 của Huyện ủy Ba Bể.

Đại biểu nêu ý kiến thảo luận làm rõ thêm một số nội dung, số liệu trong dự thảo báo cáo tổng kết năm 2023 của Huyện ủy Ba Bể.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 toàn huyện trên 150 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 trên 25 tỷ đồng, kế hoạch năm 2023 trên 125 tỷ đồng. Thực hiện giải ngân đến hết tháng 11/2023 được 76,4 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch vốn giao. Thu ngân sách nhà nước trên 33 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,31%. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được chú trọng quan tâm thực hiện tốt. Trong năm kết nạp được 121/120 đảng viên, vượt kế hoạch đề ra.

Hội nghị dành thời gian thảo luận, làm rõ nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt như: Thu ngân sách nhà nước; xây dựng nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; thu hút khách du lịch; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn…

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 về nhiệm vụ năm 2024 (gồm 38 chỉ tiêu) và các nhóm giải pháp cơ bản để thực hiện như: Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 62 tỷ đồng; diện tích trồng cây bí xanh thơm 150ha; diện tích trồng rừng 400ha; phấn đấu 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm nghèo từ 2-2,5%; kết nạp 120 đảng viên…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong thời gian tới, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, sâu sát với cơ sở để nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc. Tích cực chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất nông - lâm nghiệp; đẩy mạnh thực hiện tốt các chương trình MTQG. Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có thế mạnh trên địa bàn. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư. Phát triển các mô hình sản xuất, mô hình giảm nghèo, mô hình tạo việc làm tại nông thôn. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng./.

Xem thêm