Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị lần thứ 14

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.
Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2023, toàn huyện Ba Bể đã thực hiện đạt và vượt 16/38 chỉ tiêu, một số chỉ tiêu hiện nay đang tiếp tục thực hiện, một số chỉ tiêu chưa đánh giá. Trong đó còn một số chỉ tiêu đạt thấp như: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 31,3%; thu hút khách du lịch đạt 57,1%; kết nạp đảng viên mới đạt 51,7%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình được 15,84%...

Tuy nhiên, nhìn chung tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì ổn định. Các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được quan tâm triển khai thực hiện; công tác trồng rừng vượt chỉ tiêu kế hoạch. Các Chương trình MTQG được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có nhiều khởi sắc. Các hoạt động quảng bá du lịch Ba Bể được triển khai thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định...

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, những hạn chế, nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu đạt thấp, từ đó đưa ra phương án, giải pháp thực hiện có hiệu quả trong các tháng còn lại của năm 2023.

Hội nghị đã đề ra một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu các đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhằm kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn. Tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động chăm sóc, phòng bệnh đối với cây trồng, vật nuôi. Tập trung triển khai thực hiện các Chương trình MTQG theo kế hoạch. Huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp, sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích các nguồn vốn đầu tư. Nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, khắc phục khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.../.

Xem thêm