Ban Bí thư Trung ương Đảng triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 27/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đồng chủ trì.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao. UBKT Trung ương, UBKT các cấp đã chủ động, tăng cường, kịp thời, tích cực chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao.

Nổi bật là việc đổi mới phương pháp, quyết liệt thực hiện và chỉ đạo thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, về thị trường tài chính, quản lý tài sản công, đấu thầu đối với các gói thầu, dự án của Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát… qua kiểm tra, giám sát kết luận khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 57.400 tổ chức đảng và hơn 323.900 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hơn 3.500 tổ chức đảng và hơn 9.200 đảng viên.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 423 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật hơn 18.100 đảng viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng và hơn 6.300 đảng viên. Nội dung vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên chủ yếu về việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; một số cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, vi phạm những điều đảng viên không được làm…

UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với hơn 34.000 tổ chức đảng. Kết luận có hơn 1.900 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; hơn 1.700 tổ chức đảng chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và hơn 580 tổ chức đảng không có chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát…

Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với hơn 42.900 tổ chức đảng và hơn 147.100 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 08 tổ chức đảng 225 đảng viên. UBKT các cấp đã nhận hơn hơn 25.400 đơn thư tố cáo, phản ánh của tổ chức đảng, đảng viên…

Hội nghị đã nghe nhiều tham luận, thảo luận của đại biểu tại các điểm cầu để làm rõ hơn kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt được trong năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, kiến nghị giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là 06 nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong năm 2024.

Đại biểu nghe chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương từ điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu nghe chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương từ điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt được trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí đề nghị UBKT Trung ương, UBKT các cấp cần cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả 06 nhiệm vụ đã được xác định trong năm 2024 là: Nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp, người đứng đầu đối với công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nâng cao hơn nữa vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, UBKT cấp dưới trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra…

Đồng chí nhấn mạnh: Qua công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Trung ương, UBKT các cấp phải kiến nghị, tham mưu cho Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình, chính sách pháp luật để tăng cường công tác phòng ngừa; có khuôn khổ tốt hơn, từ đó giảm thiểu vi phạm, nhất là vi phạm do quy định chưa rõ, do chính sách pháp luật chưa hoàn thiện… Trong thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho UBKT hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…/.

Xem thêm