Dấu ấn một nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Đảng ở Na Rì

Bài 2: Những bước đột phá phát triển toàn diện

Sau 5 năm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Na Rì đã tạo được những đột phá quan trọng, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Sau 5 năm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Na Rì đã tạo được những đột phá quan trọng, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Khi ý Đảng hợp lòng dân

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 của huyện Na Rì đặt ra mục tiêu: Khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, phát huy mọi nguồn lực, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông, lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, tạo sự chuyển dịch nhanh về cơ cấu kinh tế; tích cực chỉ đạo phát triển các cây trồng có lợi thế của huyện thành vùng chuyên canh sản xuất hàng  hoá, tăng thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt, triển khai nghị quyết gắn với chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua là huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển nông, lâm nghiệp; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững mà Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra.

Sau nhiều năm nỗ lực gây dựng, sản phẩm miến dong của HTX Tài Hoan, xã Côn Minh đã đạt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm được xuất khẩu sang Châu Âu.
Sau nhiều năm nỗ lực gây dựng, sản phẩm miến dong của HTX Tài Hoan, xã Côn Minh đã đạt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm được xuất khẩu sang châu Âu.

Để nền kinh tế ổn định, huyện tập trung đẩy mạnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên cơ sở nhu cầu thị trường và lợi thế từng vùng; sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả, duy trì, cải tạo diện tích đất lúa, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực; thay đổi tập quán canh tác để sử dụng có hiệu quả đất đai, lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nông sản...

Nhờ đó, tổng diện tích gieo trồng bình quân hằng năm đạt trên 9.687ha, tăng 87,83ha so với mục tiêu đại hội; trong đó diện tích cây lương thực bình quân đạt trên 7.320ha, so với mục tiêu đại hội, tăng hơn 626ha. Tổng sản lượng lương thực hằng năm đạt trên 34.000 tấn/năm, so với mục tiêu Đại hội, tăng gần 2.000 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt hơn 807kg/người/năm, so với mục tiêu Đại hội, tăng 27,51kg/người/năm...

Với mục tiêu xây dựng sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao thông qua phát triển nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có lợi thế theo hướng gia tăng giá trị để người dân nông thôn tự tin, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều diện tích trồng lúa, ngô kém hiệu quả đã được chuyển sang cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Dong riềng lên luống cao, cây ăn quả, chuyên canh rau... Đến nay, toàn huyện đã phát triển cây ăn quả được 688ha, trong đó cây có múi 484ha; cây dong riềng trồng được trên  300ha..

Đột phá từ các chương trình trọng tâm

Đồng chí Phạm Ngọc Thịnh- Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Na Rì cho biết: Trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, huyện tập trung theo định hướng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hàng hóa, giá trị, chất lượng và nhu cầu thị trường; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để xây dựng các vùng sản xuất tập trung phù hợp, đảm bảo môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; kết nối sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi, lợi thế của địa phương.

Từ năm 2015 đến nay, huyện Na Rì đã chuyển đổi được hàng nghìn héc-ta đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Cây ăn quả, nuôi thủy sản… Do đó, số hộ nghèo giảm theo từng năm (năm 2015, toàn huyện còn 40,89% hộ nghèo, đến cuối năm 2019 giảm còn 24,85%), trung bình mỗi năm giảm 3,19%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 3,5 - 4%/năm. Trong nhiệm kỳ, đã tạo việc làm cho khoảng hơn 4.500 lao động, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 900 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2019 đạt 62,2%, so với năm 2015, tăng 19,5%. Toàn huyện đến nay đạt 244/399 tiêu chí NTM, bình quân mỗi xã đạt 11,62 tiêu chí; so với năm 2015, tăng 55 tiêu chí. 

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, đến nay Na Rì đã xây dựng được 19 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó: 01 sản phẩm đạt 4 sao; 18 sản phẩm đạt 3 sao. Với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, huyện thường xuyên phối hợp với các sở, ngành và các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá đưa sản phẩm, hàng hóa đến với người tiêu dùng thông qua các hội chợ hàng tiêu dùng, qua đó từng bước thúc đẩy sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện theo chuỗi giá trị.

Nhiều sản phẩm đang dần vươn ra thị trường, kết nối được với các cơ sở buôn bán, siêu thị trong và ngoài tỉnh như: Miến dong Tài Hoan, xã Côn Minh; gà đồi của Hợp tác xã Trần Phú; mật ong rừng của hợp tác xã Hương rừng, xã Dương Sơn; cam của Hợp tác xã trồng cây ăn quả thị trấn Yến Lạc; miến dong Tân An của Hợp tác xã Việt Cường; trà giảo cổ lam của Hợp tác xã trồng và chăm sóc dược liệu Bảo Châu, xã Văn Lang...

Trong đó,  sản phẩm miến dong của HTX Tài Hoan, xã Côn Minh đã chính thức được ký hợp đồng xuất khẩu sang Cộng hòa Séc. Đây là lần đầu tiên, một sản phẩm nông sản của Bắc Kạn nói chung, huyện Na Rì nói riêng vươn tới được thị trường châu Âu. Một vinh dự lớn cho HTX Tài Hoan sau nhiều năm gây dựng sản phẩm đạt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn hiệu với những tiêu chuẩn khắt khe để đủ điều kiện xuất khẩu sang châu Âu.

Có thể nói, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành hành động thực tiễn, với những hướng đi đúng, sáng tạo; thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng bộ và quyết liệt bằng nhiều chủ trương, giải pháp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị... đã tạo thêm những dấu ấn quan trọng để huyện Na Rì vững bước đi lên. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là đòn bẩy để huyện tiếp tục triển khai kế hoạch, giải pháp sáng tạo, hiệu quả, tạo đà quan trọng để địa phương bứt phá trong nhiệm kỳ mới 2020-2025./.

(còn nữa)

Tùng Vân
 

Xem thêm