Dấu ấn một nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Đảng ở Na Rì

Bài 1: Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, huyện Na Rì đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, huyện Na Rì đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền

Nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới…Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 21 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết như: Kế hoạch thực hiện, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về xây dựng hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020...

Chị Hà Thị Hạnh, đảng viên Chi bộ thôn Nà Bó, xã Liêm Thủy gương mẫu mạnh dạn đi đầu phát triển kinh tế với mô hình trồng cây quýt bản địa cho thu nhập cao.
Chị Hà Thị Hạnh, đảng viên Chi bộ thôn Nà Bó, xã Liêm Thủy gương mẫu đi đầu phát triển kinh tế, với mô hình trồng cây quýt bản địa cho thu nhập cao.

Việc xây dựng chương trình hành động, huyện xác định và lựa chọn lĩnh vực để định hướng, tập trung nguồn lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Song song với đó, HĐND huyện tăng cường công tác giám sát, xây dựng các nghị quyết, cụ thể hoá các chỉ tiêu, kế hoạch. Thường trực HĐND huyện chủ động, thường xuyên phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng. Đồng thời, chủ động giám sát các vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm để kịp thời kiến nghị, đưa thông tin lên cấp trên xem xét giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế. UBND huyện tích cực sáng tạo, đổi mới trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội như: Quyết liệt các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi; quan tâm phát triển văn hoá - xã hội; tập trung chỉ đạo thống nhất, đồng bộ và quyết liệt bằng nhiều chủ trương, giải pháp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị...

Quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách vào điều kiện thực tế; xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp trên, vượt qua khó khăn, thách thức; công tác chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh từ cơ sở… do đó, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được củng cố, tăng cường.

Những cách làm hiệu quả ở cơ sở

Đồng chí Trần Đức Hỏi- Bí thư Chi bộ thôn Đồng Tâm, xã Kim Lư chia sẻ: Để nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, đưa bộ mặt nông thôn đi lên, trở thành thôn nông thôn mới nâng cao của xã như hiện nay, hằng tháng, trước mỗi đợt sinh hoạt định kỳ, Ban chi ủy Chi bộ tổ chức họp để đánh giá toàn diện việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trên địa bàn, qua đó rút kinh nghiệm và bàn giải pháp khắc phục những hạn chế sau đó mới đưa ra họp toàn chi bộ. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo ở các chi hội, đoàn thể thôn gương mẫu, giữ gìn đoàn kết thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công; người dân trong thôn không ỷ lại vào cấp trên, vào sự hỗ trợ của Nhà nước; công trình thực hiện đến đâu, vướng đất nhà nào, nhà đó tự nguyện hiến mà không cần phải chờ cán bộ đến vận động.

Từ năm 2015 - 2017, thôn Đồng Tâm đã thực hiện hoàn thành việc bê tông hơn 1.330 mét đường làng, ngõ xóm; hiến gần 1.400 mét đất và hàng nghìn ngày công tham gia làm đường, nhà văn hóa, sân thể thao; góp trên 350 triệu đồng tiền mặt thực hiện các công trình trong thôn; đóng góp hàng trăm triệu đồng và trên 300 công lao động thực hiện trên 700m kênh mương thoát nước thải sinh hoạt của thôn... Đồng Tâm là thôn kiểu mẫu trong việc đi đầu mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm; 100% nhà ở đạt tiêu chuẩn về nông thôn mới.

Đồng chí Phạm Ngọc Du- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Lư cho biết: Trong công tác chỉ đạo, Đảng bộ xã luôn nhấn mạnh việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng và duy trì thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, được các chi bộ thực hiện nghiêm túc. Trong đó, chú trọng đến việc tổ chức học tập chuyên đề của các năm; xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo Bác của tập thể và cá nhân, đồng thời, tổ chức kiểm điểm hằng tháng việc làm theo Bác của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu.

Thành công xây dựng xã NTM, ngoài việc khuyến khích phát triển kinh tế, địa phương đặc biệt coi trọng việc quán triệt chỉ đạo cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của huyện vào thực tế. Hiện nay, Kim Lư đã xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Toàn xã có trên 137ha cây cam, quýt, bưởi, trong đó, có trên 104ha đã cho thu hoạch, sản lượng trong năm 2019, thu được trên 736 tấn quả, giá trị kinh tế thu về đạt trên 14 tỷ đồng. Mức thu nhập bình quân đầu người từ 18,2 triệu đồng/năm (năm 2015) tăng lên 35,5 triệu đồng/người/năm (năm 2019). Năm 2018, Kim Lư được công nhận hoàn thành xã NTM và được cấp trên chọn hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao năm 2020.

Còn ở xã Quang Phong, vai trò của cán bộ, đảng viên làm tốt công tác dân vận luôn được phát huy. Chỉ tính từ năm 2016 -2019, với sự nỗ lực tuyên truyền, vận động, người dân xã Quang Phong đã tham gia hiến hơn 7.000m2 đất làm đường giao thông liên thôn, nội thôn, ngõ xóm. Xuất hiện những gương điển hình đảng viên gương mẫu đi đầu, điển hình là đảng viên Lường Văn Thắng, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tham Không. Phát huy vai trò người đảng viên, đồng chí đã đi đầu hiến đất xây dựng NTM, vận động vợ, con dỡ ngôi nhà đang ở chuyển đi chỗ khác để thôn làm đường. Bên cạnh đó, trong vai trò công an viên, đồng chí luôn phối hợp tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp của thôn để tuyên truyền những chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; lắng nghe ý kiến của bà con, do đó, tình hình an ninh trong thôn nhiều năm luôn ổn định… góp phần đưa bộ mặt của thôn ngày càng chuyển biến rõ nét./. (Còn nữa)

Tùng Vân
 

Xem thêm