Bạch Thông trồng rừng đạt 94% kế hoạch

Năm 2022, huyện Bạch Thông được giao chỉ tiêu trồng 405ha rừng, đến nay người dân trồng được khoảng 380ha, đạt 94% kế hoạch.

Trong đó, trồng lại sau khai thác được 198ha, dân tự đầu tư trồng cây phân tán 79,2ha, trồng dự án khác gần 103ha. Những địa phương trồng rừng đạt tỷ lệ cao gồm: Thị trấn Phủ Thông, xã Đôn Phong, xã Nguyên Phúc, xã Sỹ Bình.

Hiện nay, thời tiết mưa ẩm, để hoàn thành chỉ tiêu giao, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương trồng rừng theo diện tích đã đăng ký.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan chuyên môn cũng chỉ đạo, hướng dẫn cách chăm sóc, tỉa chồi, trồng dặm diện tích rừng trồng sau khai thác người dân tự đầu tư từ các năm 2019 đến 2021 được 748ha./.

X.N

Xem thêm