Bạch Thông: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP

Ngày 18/7, UBND huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính Phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Toàn cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trong 20 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách huyện Bạch Thông đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực hiện ủy thác cho vay thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên. Đến nay tổng dư nợ ủy thác cho vay 14 chương trình tín dụng thông qua các tổ chức trên là hơn 331 tỷ đồng, chiếm 99,63% tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng CSXH với hơn 5.000 hộ còn dư nợ. Hơn 3.000 hộ trên địa bàn huyện đã thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2002 toàn huyện là 30,4%, đến năm 2021 chỉ còn 12,91%.

Trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bạch Thông tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, triển khai các nguồn vốn kịp thời, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích…

Trao bằng khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình.
Trao bằng khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông đã khen thưởng 10 tập thể, 02 hộ gia đình vay vốn tiêu biểu và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ./.

Bích Phượng

Xem thêm