Bạch Thông: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương, biểu dương hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Sáng 30/8, huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ (2009-2019) và biểu dương hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2019.

Sáng 30/8, huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ (2009-2019) và biểu dương hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2019.

Biểu dương các hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2019.
Biểu dương các hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2019.

Sau 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020" và thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số Chương trình, Đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”, huyện Bạch Thông đã đạt được những kết quả khả quan.

Từ năm 2015-2018 ngân sách cấp huyện cấp cho nguồn quỹ hỗ trợ nông dân là 110 triệu đồng. Nâng tổng số vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đến nay đạt gần 600 triệu đồng. Qua 10 năm thực hiện, các cấp hội đã tham mưu và thực hiện 20 lượt dự án với các nguồn vốn từ cấp trung ương đến huyện. Trong đó 10 dự án đã kết thúc, 10 dự án đang thực hiện tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng, có 98 lượt hộ hội viên tham gia, các dự án thực hiện đều tại các xã, thị trấn. Hội viên sử dụng vốn vay có hiệu quả, giúp hội viên tăng thu nhập, góp phần quan trọng tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng uy tín của tổ chức Hội. Hội còn đứng ra tín chấp vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải ngân cho trên 4.000 lượt hộ vay, với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Phối hợp mở gần 400 lớp tư vấn, tập huấn kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, dạy nghề với hơn 15.000 lượt nông dân tham dự. Bên cạnh đó, Hội còn chú trọng phát triển kinh tế tập thể, hiện toàn huyện có 24 hợp tác xã, hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, trong đó có 19 hợp tác xã nông nghiệp.

Trong xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội đã vận động và phối hợp đóng góp được 12.200 ngày công lao động, hiến được trên 6.000m2 đất, trên 3.500m3 vật liệu xây dựng, đóng góp được trên 650 triệu đồng để tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn, nạo vét được trên 15km kênh mương để đảm bảo nước tưới cho sản xuất. Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, 10 năm qua đã có 18.642 lượt hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nông dân đạt gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước (năm 2010 có 3.542/3.659 hộ hội viên đạt gia đình văn hóa, đến năm 2018 có 5.580/5.634 hộ hội viên đạt gia đình văn hóa).

Giai đoạn 2016-2019, huyện Bạch Thông đã có: 6.556 lượt hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét có hơn 1.600 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua phong trào đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo kinh tế ở vùng nông thôn. Trong nông nghiệp có sự phát triển bền vững, từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, thâm canh tăng vụ trên một diện tích đất, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Xuất hiện nhiều mô hình kinh tế điển hình như: vùng cây cam, quýt ở xã Quang Thuận, Đôn Phong, Dương Phong; cây rau màu tại xã Quân Bình, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Tân Tiến; Cây thuốc lá tại xã Vũ Muộn, Sỹ Bình, Tú Trĩ; nuôi ong lấy mật ở xã Phương Linh…

Đi đôi với việc xây dựng mô hình và thúc đẩy hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội còn giúp đỡ hộ hội viên nghèo thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể như: Vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp hộ nghèo bằng hình thức cho vay vốn, phân bón, thức ăn chăn nuôi không tính lãi; phổ biến kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện cho các hộ nghèo tham gia các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật và các lớp đào tạo nghề nông nghiệp ngắn hạn; cho vay vốn thực hiện dự án chăn nuôi, trồng trọt từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và vốn Quỹ hỗ trợ nông dân.

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế còn gặp phải qua 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ (2009-2019) từ đó đưa ra nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn mới. Tiếp tục lấy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi làm trọng tâm thúc đẩy các phong trào văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Dịp này, huyện Bạch Thông đã biểu dương các hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ (2009-2019) và trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2019; đồng thời chọn cử đại biểu đi dự hội nghị cấp trên./.

Lường Loan

Xem thêm