Bạch Thông thực hiện tái đàn lợn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, mới đây UBND huyện Bạch Thông đã ban hành văn bản tổ chức tái đàn lợn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, mới đây UBND huyện Bạch Thông đã ban hành văn bản tổ chức tái đàn lợn.

Tổng đàn lợn của huyện Bạch Thông giảm mạnh từ sau dịch tả lợn Châu phi
Tổng đàn lợn của huyện Bạch Thông giảm mạnh từ sau dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, huyện yêu cầu các xã công bố hết dịch tổ chức tái đàn phải đảm bảo áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, nhập con giống có nguồn gốc rõ ràng, khuyến khích sử dụng lợn giống tại chỗ thuộc phạm vi địa bàn đã công bố hết dịch; thường xuyên kiểm tra, thăm nắm việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn dịch bệnh; duy trì hoạt động kiểm tra liên ngành để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn...


Huyện Bạch Thông phát hiện dịch tả lợn châu Phi vào tháng 5/2019, tổng đàn lợn phải tiêu hủy trên 8.000 con, giảm một nửa so với thời điểm chưa có dịch. Qua rà soát, hiện tổng đàn lợn trên địa bàn còn khoảng 5.000 con; toàn huyện đã có 5 xã công bố hết dịch. Một số xã có tổng đàn giảm mạnh, hiện còn 100 - 200 con như Dương Phong, Mỹ Thanh, Phủ Thông, Tú Trĩ. Cao nhất là các xã Cẩm Giàng, Quân Bình, Đôn Phong tổng đàn hiện còn trên 600 con, Quang Thuận là xã có tổng đàn thấp nhất huyện với 39 con./.
 

Thu Trang

Xem thêm