Bạch Thông quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc

Bạch Thông là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc thực hiện tốt chính sách dân tộc có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những năm qua, các chính sách về dân tộc và tôn giáo luôn được xã vùng cao Vũ Muộn quan tâm thực hiện. Riêng năm 2021, từ nguồn vốn Chương trình 135, xã Vũ Muộn được hỗ trợ thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo với hơn 20 hộ dân tham gia nuôi gà. Đồng thời được bố trí kinh phí tu sửa hai tuyến kênh mương phục vụ sản xuất cho người dân. Cùng một số chương trình, dự án khác đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn cũ trên địa bàn xã Vũ Muộn còn 24,42%, giảm 4,38% so với năm 2020; hộ cận nghèo còn 11,52%.

Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đời sống kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bạch Thông không ngừng nâng lên.
Ảnh: Người dân xã Dương Phong có nguồn thu khá từ cây trà hoa vàng.
Người dân xã Dương Phong có nguồn thu khá từ cây trà hoa vàng.

Đồng chí Đàm Thị Hạnh- Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Muộn chia sẻ: Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các chế độ, chính sách, mô hình, dự án đã góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế. Đồng bào các dân tộc đoàn kết một lòng tin tưởng vào đường lối của Đảng, vào sự phát triển của quê hương. Chúng tôi hy vọng tới đây khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với Vũ Muộn, các xã, thị trấn, thôn, bản trên địa bàn huyện Bạch Thông nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Trong năm 2021, huyện đã thực hiện nhiều nội dung liên quan đến chính sách dân tộc, đáng chú ý là những nội dung thuộc Chương trình 135. Cụ thể: Tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với kinh phí gần 1,9 tỷ đồng; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo kinh phí hơn 500 triệu đồng thực hiện 02 dự án chăn nuôi gà thịt tại xã Vi Hương, Vũ Muộn; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng gần 7,4 tỷ đồng xây dựng 25 công trình; duy tu bảo dưỡng 17 công trình với kinh phí hơn 600 triệu đồng.

Huyện Bạch Thông cũng dành sự quan tâm chăm lo đến đời sống của người có uy tín với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Thăm hỏi, động viên người có uy tín bị ốm đau; lựa chọn 14 đại biểu người có uy tín tham gia lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức; 05 người có uy tín dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, năm 2021... Có gần 21.000 người vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế đã giúp cho các hộ đồng bào giảm bớt chi phí khám chữa bệnh. Năm học 2020 - 2021, huyện hỗ trợ chi phí học tập cho 317 học sinh là con em hộ nghèo, kinh phí gần 470 triệu đồng; tiền ăn trưa cho 554 trẻ mẫu giáo, kinh phí hơn 443 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn bán trú cho 522 học sinh, kinh phí là hơn 1,6 tỷ đồng.

Nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và đáp ứng nhu cầu về thông tin cho người dân, huyện Bạch Thông luôn bảo đảm cấp phát các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn với khoảng 26.419 tờ ấn phẩm báo, tạp chí tới các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng quy chế, quản lý, sử dụng các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp, tránh tình trạng lãng phí báo, tạp chí được cấp nhưng không sử dụng có hiệu quả. Thông qua các ấn phẩm này, bà con vùng cao nắm bắt tốt hơn chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như các kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng cho sản xuất.

Đồng chí Đinh Quang Hưng- Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông cho biết: Năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh trên đàn gia súc nhưng UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đời sống của đồng bào DTTS được nâng lên. Công tác giảm nghèo được quan tâm đầu tư có hiệu quả; các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất trong những năm qua, đến nay đã phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình. Cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân ngày càng tốt hơn, hệ thống tưới tiêu phục vụ cho sản xuất, đường giao thông, trường học, thủy lợi được quan tâm đầu tư xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Các chính sách an sinh xã hội khác như: Cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh... đã giúp bà con giảm bớt khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh, chi phí sinh hoạt, học sinh yên tâm học hành. Huyện đã và đang chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt nhất Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, từ đó tạo bước phát triển mới cho địa phương./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm