Bạch Thông: Nhiều chuyển biến trong sản xuất nông - lâm nghiệp

Năm 2012 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền và ngành chuyên môn và sự nỗ lực của người dân nên sản xuất nông - lâm nghiệp của Bạch Thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2012 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền và ngành chuyên môn và sự nỗ lực của người dân nên sản xuất nông - lâm nghiệp của Bạch Thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực.


Năm nay sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn huyện cũng phải đối mặt với những khó khăn do đầu năm thời tiết rét đậm, hạn hán kéo dài ảnh hưởng lớn tới thời vụ và quá trình sinh trưởng phát triển của cây trồng, dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp... Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền và ngành chuyên môn từ công tác chống hạn, cung ứng giống, phân bón đến tập huấn kỹ thuật cùng sự nỗ lực của bà con nông dân nên về cơ bản các chỉ tiêu nông - lâm nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nông dân huyện Bạch Thông thu hoạch lúa vụ mùa 2012.
Nông dân huyện Bạch Thông thu hoạch lúa vụ mùa 2012.


Theo đánh giá của ngành chuyên môn, năm nay sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bạch Thông đã gặt hái được nhiều thắng lợi. Diện tích lúa vụ xuân thực hiện được 1.076 ha, đạt 101% kế hoạch; diện tích lúa mùa thực hiện được 1.623 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 52,3 tạ/ha. Cây ngô thực hiện được 1.257 ha, đạt 106% kế hoạch, năng suất trung bình cả năm đạt 36,7 tạ/ha. Tổng sản lượng lượng thực cả năm đạt 18.541 tấn, bằng 103% kế hoạch, tăng 241 tấn so với cùng kỳ năm 2011.


Bên cạnh cây lương thực có hạt thì thuốc lá cũng là một trong những loại cây trồng chủ lực, được trồng nhiều nhất ở các xã phía bắc của huyện như: Sĩ Bình, Vũ Muộn và ở các xã vùng thấp như Tân Tiến, Tú Trĩ, Nguyên Phúc. Tổng diện tích cây trồng này trong vụ xuân là 167 ha, năng suất đạt 20 tạ/ha, sản lượng đạt 335 tấn, giá trị đạt trên 14 tỷ đồng, đóng góp không nhỏ vào việc tăng thu ngân sách cho địa phương.


Là năm đầu tiên Bạch Thông đưa cây dong riềng vào chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện, nhưng thực tế cho thấy cây trồng này đã có sự tăng đột phá về diện tích. Toàn huyện đã thực hiện được 161 ha, đạt 134% kế hoạch, các xã có diện tích trồng nhiều là: Nguyên Phúc, Mỹ Thanh và Đôn Phong. Một số xã như Cao Sơn, Vũ Muộn, Cẩm Giàng mặc dù huyện không giao chỉ tiêu trồng dong riềng nhưng người dân vẫn chủ động mua giống về trồng. Sở dĩ có được kết quả này là do huyện đã có cơ chế chính sách hợp lý, hỗ trợ kịp thời cho người dân, từ nguồn ngân sách huyện đã hỗ trợ mua giống năm đầu cho nhân dân là 900đồng/kg, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 200 triệu đồng. Đến nay dong riềng đang vào vụ thu hoạch và sơ chế, theo báo cáo của phòng chuyên môn thì năng suất dong riềng năm nay đạt 850 tạ/ha, sản lượng đạt trên 13.000 tấn, giá trị ước đạt trên 27 tỷ đồng, trở thành cây trồng tiềm năng giúp nông dân xoá đói giảm nghèo hiệu quả.


Là địa phương có diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất của tỉnh nên Bạch Thông luôn chú trọng đẩy mạnh chuyên canh vùng cây ăn quả đặc sản, đầu tư chuyên sâu có trọng tâm để tăng năng suất và chất lượng. Năm 2012 toàn huyện trồng mới được 93,3 ha cây cam, quýt tại các xã Quang Thuận, Đôn Phong và Dương Phong.


Trong năm 2012 diện tích trồng rừng mới theo Chương trình 147 của huyện được triển khai tốt trên cả ba mặt là thời vụ, diện tích và tỷ lệ cây sống. Theo đó, niên vụ trồng rừng 2012 Bạch Thông được giao chỉ tiêu trồng 1.100 ha rừng, tuy  nhiên kết thúc thời vụ toàn huyện trồng được 1.136 ha, đạt 103% kế hoạch, tỷ lệ cây sống đạt trên 90%.


Nhiều mô hình khuyến nông được triển khai thực hiện có hiệu quả khá tốt như: Mô hình gieo sạ hàng lúa vụ xuân tại 8 xã, diện tích thực hiện 36,5 ha, năng suất trung bình đạt 63 tạ/ha; trồng 1 ha cây mía xương gà tại Cẩm Giàng; khảo nghiệm 1 ha giống lúa nàng xuân tại xã Tú Trĩ, năng suất đạt 52 tạ/ha; trình diễn mô hình nuôi cá chép ruộng tại xã Hà Vị… Toàn huyện có 350ha thực hiện theo mô hình cánh đồng canh tác đạt giá trị 70 triệu đồng/ha, đạt 100% kế hoạch.


Có thể khẳng định, năm 2012 là một năm nỗ lực vượt khó của nông nghiệp Bạch Thông. Trước những hoạch định, quyết sách đúng đắn của cấp uỷ, chính quyền địa phương nên sản xuất nông - lâm nghiệp của huyện đã gặt hái được nhiều thành công. Đây là tiền đề để Bạch Thông vững tin thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2013./.


Hà Thanh

Xem thêm