Bạch Thông: Nhiều chỉ tiêu sản xuất vượt kế hoạch

Mặc dù phải đối mặt với thời tiết bất lợi, sâu bệnh hại cây trồng, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nên nhiều chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay của huyện Bạch Thông vẫn đạt và vượt kế hoạch.

Mặc dù phải đối mặt với thời tiết bất lợi, sâu bệnh hại cây trồng, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nên nhiều chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay của huyện Bạch Thông vẫn đạt và vượt kế hoạch.

Nhờ sự chỉ đạo đúng hướng nên sản xuất nông lâm nghiệp của huyện Bạch Thông vẫn có nhiều chuyển biến tích cực.   (ảnh: Nông dân huyện Bạch Thông thu hoạch lúa vụ xuân 2014).
Nhờ sự chỉ đạo đúng hướng nên sản xuất nông lâm nghiệp của huyện Bạch Thông vẫn có nhiều chuyển biến tích cực. (ảnh: Nông dân huyện Bạch Thông thu hoạch lúa vụ xuân 2014).

Toàn huyện gieo cấy được 1.088,51ha lúa xuân, đạt 103,67% kế hoạch, thời điểm này nhân dân đang tập trung thu hoạch, năng suất ước đạt 55 tạ/ha, sản lượng ước đạt gần 6.000 tấn. Diện tích cây ngô thực hiện được 727,74ha, đạt 103,96% kế hoạch, năng suất ước đạt 42 tạ/ha, sản lượng ước đạt gần 3.000 tấn. Cây thuốc lá trồng được 246ha, đạt 107% kế hoạch, năng suất ước đạt 18 tạ/ha, sản lượng ước đạt hơn 400 tấn.

6 tháng đầu năm huyện đã cấp hơn 44 nghìn cây giống cam, quýt để nhân dân trồng trên diện tích đăng ký là 111,9ha, trong đó có diện tích cây cam xã Đoài là 24ha, hiện nay cây đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Công tác trồng rừng năm nay cũng được huyện quan tâm chỉ đạo sát sao. Toàn huyện thiết kế được 1.481,4ha bao gồm cả rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng phân tán. Tính đến thời điểm này đã trồng đạt 70% diện tích, nhân dân các xã vẫn đang tiếp tục trồng bảo đảm đúng tiến độ.

Hiện nay, huyện Bạch Thông tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương thu hoạch lúa xuân, làm đất, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ, bảo đảm năng suất, sản lượng theo kế hoạch. Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh hại cây trồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Đôn đốc nhân dân trồng rừng kịp tiến độ, hết diện tích thiết kế.

Tin và ảnh: Hà Thanh

Xem thêm