Bạch Thông: Năng suất lúa xuân ước đạt 55 tạ/ha

Vụ xuân 2014, huyện Bạch Thông gieo cấy được 1.088ha lúa, đạt 103% kế hoạch. Hiện nay lúa xuân đã chín rộ, nông dân các địa phương trong huyện đang tập trung thu hoạch, giải phóng đất chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.

Vụ xuân 2014, huyện Bạch Thông gieo cấy được 1.088ha lúa, đạt 103% kế hoạch. Hiện nay lúa xuân đã chín rộ, nông dân các địa phương trong huyện đang tập trung thu hoạch, giải phóng đất chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.

Bạch Thông: Năng suất lúa xuân ước đạt 55 tạ/ha ảnh 1

Nông dân huyện Bạch Thông thu hoạch lúa xuân.

Cơ cấu giống được đưa vào sản xuất trong vụ xuân gồm: Tạp giao 1, Lai 2 dòng, Nhị ưu 63, Syn 6, Q ưu 1 còn lại là các giống lúa thuần. Vụ này huyện chỉ đạo thực hiện 20ha mô hình cấy lúa theo phương pháp cải tiến tại 4 xã Mỹ Thanh, Dương Phong, Tân Tiến và Nguyên Phúc. Thời tiết năm nay có nhiều bất lợi, nhiều diện tích lúa bị sâu bệnh gây hại, tuy nhiên chính quyền địa phương đã tích cực chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh, chống hạn tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Thời điểm này lúa xuân đã chín rộ, nông dân các xã đang tập trung thu hoạch, năng suất ước đạt 55 tạ/ha.

Huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn thu hoạch lúa xuân đến đâu triển khai làm đất ngay đến đó, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ./.

Hà Thanh

Xem thêm