Bạch Thông: Hơn 5.200 lượt hộ nghèo, hộ chính sách được vay vốn tín dụng ưu đãi

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bạch Thông vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bạch Thông đã tham mưu các văn bản chỉ đạo hoạt động liên quan đến tín dụng chính sách, cho vay hộ nghèo.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bạch Thông triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bạch Thông triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình đến ngày 31/12/2023 đạt trên 421 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 16,1%. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất gần 36 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương đạt trên 6,5 tỷ đồng. Tổng dư nợ thực hiện đến ngày 31/12/2023 đạt trên 420,9 tỷ đồng, hoàn thành 99,97% chỉ tiêu kế hoạch được giao, tốc độ tăng trưởng 15,97%. ...

Trong năm 2023, nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp cho 2.308 lượt khách hàng được vay vốn các chương trình như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Xây dựng và cải tạo 1.120 công trình nước sạch, công trình vệ sinh, tạo việc làm mới cho 616 lao động từ nguồn vốn giải quyết việc làm, 15 lao động vay vốn đi xuất khẩu lao động...

Năm 2023, số hộ nghèo, hộ chính sách được vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn là 5.290 hộ. Từ nguồn vốn vay của NHCSXH, các hộ gia đình đã đầu tư sản xuất, chăn nuôi, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Qua đánh giá, xếp loại toàn huyện có 186 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 174 tổ xếp loại tốt (chiếm 93,5%); 10 tổ xếp loại khá (chiếm 5,37%); 02 tổ xếp loại trung bình (chiếm 1%).

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong năm 2023, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về huy động, tăng trưởng dư nợ: 5 - 6%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới hoặc bằng 0,1%, hoàn thành công tác kiểm tra, công tác đào tạo tập huấn, truyền thông và một số công tác khác./.

Xem thêm