Bạch Thông: Đưa vào sử dụng 05 cầu dân sinh

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022- 2027, vừa qua Đoàn Thanh niên huyện Bạch Thông phối hợp khánh thành 05 cầu dân sinh tại các xã: Vi Hương, Nguyên Phúc, Lục Bình.

Đoàn Thanh niên huyện Bạch Thông kết nối với các đơn vị tài trợ hỗ trợ kinh phí, gồm: Nhóm Tâm Từ Bi Hà Nội; Công ty TNHH Phúc Anh; Công ty Cổ phần Quốc tế Phú Linh, Hà Nội; Công ty Cổ phần nông nghiệp Thành Đô; Công ty TNHH Nam Huế. Người dân địa phương tham gia đóng góp xây dựng cầu.

05 cầu dân sinh có tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, xây dựng bằng bê tông cốt thép chắc chắn, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Các công trình góp phần phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho người dân và học sinh đi lại, giao thương thuận tiện./.

Bích Phượng

Xem thêm