Bạch Thông dồn sức giải ngân vốn đầu tư công

Tính đến hết ngày 15/11, huyện Bạch Thông giải ngân vốn đầu tư công được gần 56%, để hoàn thành công tác giải ngân theo kế hoạch được giao, huyện tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương cơ sở làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng của huyện Bạch Thông tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, đốc thúc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo giải ngân vốn theo kế hoạch.
Huyện Bạch Thông tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo giải ngân vốn theo kế hoạch.

Năm 2022, huyện Bạch Thông được UBND tỉnh giao hơn 128,5 tỷ đồng, trong đó, vốn tỉnh quản lý hơn 61,8 tỷ đồng; số kế hoạch vốn phân cấp huyện điều hành hơn 66,7 tỷ đồng, gồm: Nguồn vốn cân đối ngân sách hơn 16 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất 1,73 tỷ đồng và thực hiện Chương trình MTQG hơn 47,6 tỷ đồng, hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch xã 1,25 tỷ đồng. Số kế hoạch vốn phân cấp huyện điều hành đã được giao chi tiết là hơn 63,5 tỷ đồng, gồm: Nguồn vốn cân đối ngân sách hơn 16 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất 1,73 tỷ đồng và thực hiện Chương trình MTQG 44,4 tỷ đồng, hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch xã 1,25 tỷ đồng. Số kế hoạch vốn năm 2022 phân cấp huyện điều hành chưa được giao chi tiết hơn 3,2 tỷ đồng…

Theo lãnh đạo huyện cho biết, đến hết ngày 15/11, huyện thực hiện giải ngân đạt gần 56% kế hoạch năm. Trong đó, nguồn vốn tỉnh quản lý, gồm nguồn vốn cân đối ngân sách và nguồn ngân sách Trung ương giải ngân đạt rất cao, trên 95% kế hoạch. Còn đối với nguồn vốn huyện quản lý, gồm nguồn vốn đầu tư, vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, vốn Chương trình MTQG  phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững mới giải ngân được 12,8/66,7 tỷ đồng, đạt 19,2%.

Nguyên nhân các nguồn vốn huyện quản lý giải ngân đạt thấp được huyện chỉ ra, đó là: Quá trình triển khai thực hiện một số tiểu dự án của 03 Chương trình MTQG còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến vẫn chưa giải ngân được do chưa đầy đủ căn cứ, hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền nên huyện chưa có cơ sở thực hiện; do thời điểm phê duyệt dự toán xây dựng để giao chi tiết kế hoạch vốn chưa ban hành bộ hồ sơ thiết kế mẫu và giá một số loại vật liệu có sự chênh lệch lớn nên một số chủ đầu tư đang lập lại dự toán điều chỉnh, bổ chưa đảm bảo tiến độ giải ngân đề ra; một số công trình nhà lớp học mầm non hạng mục phòng cháy, chữa cháy đang trình thẩm duyệt do đó chưa phê duyệt được quyết định đầu tư nên chưa được giao vốn…

Để hoàn thành kế hoạch giải ngân dự kiến đến 31/12/2022 đạt hơn 101/128,5 tỷ đồng, đạt 79% và đến 31/01/2023 giải ngân được 124,9/128,5 tỷ đồng, đạt 97%, huyện tiếp tục chỉ đạo cho các ngành chức năng, trong đó nòng cốt là Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng của huyện tham mưu kịp thời cho UBND huyện trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, để chỉ đạo giải ngân tốt các nguồn vốn. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đó là tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, đôn đốc các nhà thầu thi công thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư; chủ động hoàn thiện thủ tục hồ sơ phương án bồi thường các công trình có quyết định thu hồi và giao đất để báo cáo Hội đồng xét duyệt thông qua phương án bồi thường…

Đồng chí Đinh Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyên Bạch Thông cho biết: Các giải pháp tổ chức thực hiện trong những tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được huyện đề ra đó là, tăng cường phân cấp, ủy quyền, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan; theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực đơn vị mình phụ trách; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư dự án tại thực địa công trình, dự án để kịp thời nắm bắt và giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định…/.

Q.Đ

Xem thêm