Bạch Thông có 10 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP


Năm 2020, huyện Bạch Thông có 10 sản phẩm đăng ký Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), 2 sản phẩm đăng ký nâng hạng.


Năm 2020, huyện Bạch Thông có 10 sản phẩm đăng ký Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), 2 sản phẩm đăng ký nâng hạng.

Thành viên của HTX Thiên An đóng góp sản phẩm thuốc tắm thảo dược người Dao
Thành viên của HTX Thiên An đóng gói sản phẩm thuốc tắm thảo dược.


Cụ thể, các sản phẩm tham gia mới gồm: Cao gắm, thảo dược ngâm chân, thảo dược xông cảm cúm, thảo dược xoa bóp; thuốc tắm dành cho người lớn, phụ nữ sau sinh và trẻ em sau sinh của HTX Thiên An (xã Vi Hương); sản phẩm tinh dầu hồi của HTX An Bình (xã Sỹ Bình); sản phẩm nước chanh leo của HTX Tiến Thành (xã Vũ Muộn); sản phẩm thuốc tắm cho mẹ sau sinh của người Dao đỏ Bắc Kạn (Cong ty TNHH MTV Công nghệ sinh học AV, xã Quân Hà). Ngoài ra có 2 sản phẩm đăng ký nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao là: Sản phẩm tinh dầu sả, tinh dầu quýt của HTX Hương Ngàn.


Để vận động các tổ chức, cá nhân đăng ký sản phẩm OCOP, ngay từ đầu năm huyện Bạch Thông đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình OCOP, chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, hướng dẫn về cách thức triển khai để các tổ chức đăng ký tham gia, hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm mới và nâng cấp sản phẩm cũ. Dự kiến đến tháng 8, Hội đồng đánh giá huyện sẽ tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm cấp huyện, những sản phẩm đủ điều kiện từ 3 sao sẽ tham dự kỳ đánh giá, công nhận ở cấp tỉnh vào cuối năm/.

Thu Trang

Xem thêm