Bạch Thông: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

Từ ngày 17 - 22/01, Trung tâm Chính trị huyện Bạch Thông tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 79 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2022.

Lớp bồi dưỡng giúp nâng cao nhận thức về Đảng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.
Lớp bồi dưỡng giúp nâng cao nhận thức về Đảng cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.

Trong 5 ngày, 79 học viên là các đoàn viên, thanh niên ưu tú được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đoàn viên, thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 nâng cao nhận thức về Đảng, về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; tạo động lực cho các tân binh phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành những quân nhân ưu tú, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm